5 redenen om nu nog je HR-cyclus te vernieuwen.

Maarliefst 93% van de Nederlandse werknemers is niet tevreden over de huidige cyclus. De traditionele cyclus staat vaak los van de dagelijkse praktijk en is niet inspirerend. Medewerkers hebben geen verantwoordelijkheid en doelen worden opgelegd door de organisatie of managers. Wat je wel wil is de mens centraal zetten! In deze blog vertellen wij je waarom het zo belangrijk om je HR-cyclus te vernieuwen, zodat jij meteen aan de slag kan!

1. Managers zijn niet doorlopend in gesprek met medewerkers

We zien het vaak: medewerkers die aan het begin van het jaar heel enthousiast doelen stellen, maar daar vervolgens de rest van het jaar niet meer naar kijken. Tot aan het eind van het jaar, want dan moet er geëvalueerd worden. Tijdens deze jaarlijkse evaluatie komen dan punten naar voren, die wanneer deze tussentijds waren besproken, al hadden kunnen worden verbeterd. Dus in plaats van een of twee keer per jaar daarover in gesprek te zijn is het iets waar je continu feedback op zou willen geven en waar je continu bewust van wil zijn. Je zegt tegen een kind ook niet drie weken later ‘nou goed gedaan!’, dat wil je natuurlijk op het moment zelf doen. Je wil dat het een collectief proces is waarin zowel medewerker als leidinggevende verantwoordelijk is. Je wil dus ook geen oordeel geven hoe iets is gegaan, maar samen ontdekken hoe het beter kan.

2. Personeel is ontevreden

Wanneer je medewerkers niet tevreden zijn over de manager die ze hebben of het gevoel hebben dat er nooit naar ze geluisterd wordt, is het ontzettend belangrijk dat dit op tijd wordt gesignaleerd. Door je HR-cyclus te vernieuwen voorkom je dat deze problemen in de doofpot worden gestopt en kun je acties ondernemen die ervoor zorgen dat je deze collega’s kunt behouden.

Ten tweede weten organisaties vaak niet goed hoe zij toptalent moeten behouden, en dat terwijl dit cruciaal is om jouw organisatie te laten groeien en presteren. Concurrenten liggen namelijk op de loer en zijn continu op zoek naar jouw beste mensen. Door je toptalent regelmatig uit te dagen en samen met hen realistische en motiverende doelen op te stellen, en deze vervolgens in de nieuwe cyclus te verwerken, blijven ze gemotiveerd en zorg je ervoor dat ze blijven groeien op de manier die voor hen het beste werkt.

3. De huidige aanpak is voor iedereen hetzelfde en niet gepersonaliseerd per doelgroep.

Tegenwoordig zijn organisaties heel anders ingericht dan voorheen: er wordt meer agile, meer met teams van verschillende afdelingen gewerkt en de projecten zijn diverser. Medewerkersgroepen worden steeds meer onderscheidend in de praktijk, waarin weer andere motivaties om de hoek komen kijken. Dit is bij een praktijkgericht beroep weer heel anders dan voor iemand met een kennisfunctie. Je kunt de motivatie van een medewerker daarom ook niet over één kam scheren: ieder mens leert anders en hecht hier een andere waarde aan. Als jij wil dat mensen in jouw organisatie met plezier werken, moet je hun tegemoetkomen in hun behoeftes. En deze behoefte is voor ieder persoon anders.

4. De huidige HR cyclus is niet in staat om mensen te laten ontwikkelen

In basis is het beoordelen vaak iets waarbij je terugkijkt naar een periode waar je niets meer aan kunt doen en naar wat er allemaal niet goed ging. Dit is helemaal niet inspirerend voor groei en ontwikkeling. Je wil niet meer de focus leggen op dingen die fout gaan, maar juist focussen op wat succesvol is en dat bij iemand versterken. In plaats van terugkijken wil je vooruitkijken en ontwikkelingsgericht aan het werk zijn. Daarnaast wil je ook tijdens evaluaties breder kijken dan alleen naar de resultaten. Competenties en gedrag zijn hierbij des te belangrijk!

5. Medewerkers hebben geen verantwoordelijkheid.

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers het ontzettend belangrijk vinden om invloed te hebben op de invulling van hun eigen werk. Daarnaast geven medewerkers aan onvoldoende ruimte en vrijheid te krijgen om regie over hun ontwikkeling te pakken. Door meer verantwoordelijkheid bij medewerkers neer te leggen, kunnen de werknemers hun talenten beter benutten en zijn ze een stuk tevredener.

Hoe?

Je weet nu waarom het ontzettend belangrijk is om je HR-cyclus te vernieuwen, maar hoe ga je dit aanpakken? In de webinar ‘stoppen met beoordelen’ vertellen we jou in 8 stappen hoe jij naar cyclus met ontwikkeling en groei kunt gaan.

Webinar: stoppen met beoordelen

In dit webinar nemen we je in 8 stappen mee naar een passende, nieuwe jaarcyclus waarbij medewerkers en managers continu in gesprek zijn.

Webinar: stoppen met beoordelen, in 8 stappen naar een passend alternatief