CMC

Bij CMC Worldwide staan persoonlijke ontwikkeling en groei van haar medewerkers centraal. De verantwoordelijkheid hiervoor wil CMC vooral bij de medewerkers zelf neerleggen. Zij zijn aan zet voor hun personal development journey. Maar daarvoor hebben ze wel de juiste tools en ondersteuning nodig. In Treams vond CMC de partner die met haar meedenkt en helpt bij deze ‘reis’.

CMC

CMC Worldwide is een debiteurenmanagement organisatie die gespecialiseerd is in het (sneller) betaald krijgen van onbetaalde facturen en het voorkomen dat toekomstige facturen niet betaald worden.

CMC Worldwide is een debiteurenmanagement organisatie die gespecialiseerd is in het (sneller) betaald krijgen van onbetaalde facturen en het voorkomen dat toekomstige facturen niet betaald worden. Of zoals oprichter en directeur Ravi Schuster het kort en krachtig samenvat: ‘Wij willen wereldwijd het betaalgedrag verbeteren. Onze focus ligt op het continu overtreffen van verwachtingen, zowel intern als naar onze klanten en hun debiteuren.’

Leren met en van elkaar

Om dit ook daadwerkelijk naar haar klanten toe waar te maken is het van belang dat de medewerkers het CMC-DNA hebben. Dat wil zeggen: de drive hebben, openstaan voor andere culturen, leergierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Dit is ook de reden waarom de de CMC Academy is opgericht. Ravi: ‘We willen continu blijven leren. Daarom hebben we een eigen interne academie opgezet waar iedereen elke dag aan zijn eigen persoonlijke groei kan werken. Onze CMC Academy bestaat uit online trainingen en maandelijkse Academy Meetings rondom een specifiek thema, welke we later ook vast willen leggen in de Learning module van Treams. Tijdens deze Academy Meetings bespreekt elk team de belangrijke lessen van de gevolgde trainingen en wordt er gereflecteerd op iedereens ontwikkeling en doelen. Zo ontwikkelen we zowel individueel als samen als bedrijf. En dat alles samen met Treams.’

Tijd voor vernieuwing!

Naast deze eigen academie heeft iedere medewerker om de vier tot zes weken een 1-op-1 gesprek met diens leidinggevende/coach. Dit laatste gebeurde voor de komst van Treams echter vooral eenzijdig; de coach nam het initiatief, bepaalde de inhoud en bewaarde het gespreksverslag. De medewerker hoefde in feite niets te doen, laat staan het initiatief nemen. Deze werkwijze staat haaks op persoonlijk leiderschap waar de organisatie naar streeft. Dat moest dus anders. Jorick Wimmenhoeve – Operations Manager: ‘We wilden de gesprekken beter stroomlijnen en zochten in eerste instantie naar een digitaal systeem om de gesprekscycli bij te houden. Hiervoor waren we met een aantal partijen in gesprek, alleen bleven deze vrij oppervlakkig. Tot we in gesprek kwamen met Treams. Zij waren de eerste en enige partij die de vraag achter de vraag stelde en de tijd nam om ons als bedrijf te begrijpen. Ze stelden ons letterlijk de vraag ‘Waarom wil je meer de verantwoordelijkheid neerleggen bij de medewerkers en hoe zie je dat voor je?’ Deze verfrissende en andere manier van denken, sprak CMC erg aan. ‘Het was voor ons meteen duidelijk dat zij bij ons passen. Ze denken vooruit en samen definiëren we de stappen die gezet moeten worden. Vooral het samen doen is één van onze tien geboden voor onze leveranciers.’

“We wilden de gesprekken beter stroomlijnen en zochten in eerste instantie naar een digitaal systeem om de gesprekscycli bij te houden. Hiervoor waren we met een aantal partijen in gesprek, alleen bleven deze vrij oppervlakkig. Tot we in gesprek kwamen met Treams. Zij waren de eerste en enige partij die de vraag achter de vraag stelde en de tijd nam om ons als bedrijf te begrijpen.”

“We willen continu blijven leren. Daarom hebben we een eigen interne academie opgezet waar iedereen elke dag aan zijn eigen persoonlijke groei kan werken. Onze CMC Academy bestaat uit online trainingen en maandelijkse Academy Meetings rondom een specifiek thema, welke we later ook vast willen leggen in de Learning module van Treams. Tijdens deze Academy Meetings bespreekt elk team de belangrijke lessen van de gevolgde trainingen en wordt er gereflecteerd op iedereens ontwikkeling en doelen. Zo ontwikkelen we zowel individueel als samen als bedrijf. En dat alles samen met Treams.”

Plan van aanpak: development cycle

Treams stelde een plan van aanpak op met als thema ‘personal development journey voor elke medewerker’. Hierin staan de organisatiedoelstellingen voor 2023, de huidige situatie en de uitdagingen beschreven. Maar het allerbelangrijkste, hoe jij jouw reis kunt starten en hoe Treams je kan ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling Deze development cycle bestaat voor de medewerkers van CMC uit drie onderdelen:

  1. Kwartaal kick-off: de medewerker stelt zijn eigen doelen op en plant een gesprek met zijn leidinggevende om zijn plan te bespreken.
  2. Maandelijkse check-in: de medewerker checkt of hij nog op de juiste route is en bespreekt de voortgang met de leidinggevende.
  3. Kwartaal wrap-up: de medewerker evalueert en reflecteert of hij zijn plan heeft gerealiseerd en kijkt tevens alvast vooruit wat zijn volgende bestemming wordt.

Tussentijds vragen medewerkers via Treams feedback aan (in-)directe collega’s en krijgen ze eigen regie over de verslaglegging van bijvoorbeeld de maandelijkse check-ins.

Betere gesprekken

Jorick: ‘Dankzij de personal development journey van Treams ligt de verantwoordelijkheid nu veel meer bij de medewerker. Deze heeft de regie; jij plant, jij bepaalt je doelstellingen, het is jouw ding. Hierdoor krijgt de leidinggevende een meer coachende rol. Dit levert andere gesprekken op waarbij je veel meer de diepte ingaat en bewust nadenkt over waar je staat en waar je naartoe wilt. Naast de persoonlijke doelen delen we in Treams de organisatiedoelen. Medewerkers hebben nu meer inzicht in waar we als organisatie naar toe willen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zien wat hun bijdragen is aan het grotere geheel, wat uiteindelijk zorgt voor een nog grotere betrokkenheid bij onze organisatie.’

Grotere onderlinge betrokkenheid

Bij CMC zien ze al na een paar maanden een duidelijke positieve verandering. ‘Er is onderling veel meer interactie over ieders doel. De personal development cycle leeft. Mensen betrekken elkaar veel meer bij elkaars doelen en journey. De mensen zien dat ze er zelf veel baat bij hebben. Feedback geven was in het begin nog wel spannend. De eerste keer is altijd spannend, maar we zien nu al een duidelijke gewenning.’

Volgende stappen

Nu de CMC’ers de eerste stappen in hun personal development journey hebben gemaakt, wil CMC graag een volgende stap maken. ‘Onze uitdaging is om talentontwikkeling en performance management naar een hoger niveau te brengen. Zo streven we ernaar om medewerkers breder inzetbaar te maken binnen CMC. Hoe meer je proeft, hoe meer je lekker gaat vinden. Zo werkt het bij een bedrijf ook. Als je jezelf kunt ontwikkelen binnen een organisatie, blijf je er veelal ook langer werken. We kijken sterk naar de individuele competenties. Als we zien dat iemand uitblinkt in een bepaalde taak, dan is het wellicht interessant om een opleiding te volgen of stage te lopen op een afdeling binnen CMC waar je die competentie verder kan ontwikkelen. De feedback van collega’s, die vastgelegd wordt in Treams, helpt ons daarbij. Want met feedback kun je een competentie onderbouwen en maak je het feitelijk meetbaar’, aldus Ravi.

Treams denkt vooruit

Over de samenwerking met Treams is Ravi helder: ‘Zij denken aan zaken waar je zelf nog niet over nagedacht hebt en zijn erg betrokken bij onze organisatie. Wellicht nog belangrijker is dat Treams net als wij in oplossingen denkt en zetten ze graag dat stapje extra.’

Wij zijn Treams 👋

Met de eenvoudige software van Treams geef je medewerkers wat hen écht motiveert: duidelijke doelen, feedback en ontwikkelperspectief. Onze data vertelt je precies wat er speelt en hoe je het maximale uit je mensen haalt.