De 6 meest gemaakte fouten bij het stellen van doelen.

Het stellen van doelen is een geweldig hulpmiddel om je te inspireren en motiveren. Doelen geven je een richtingsgevoel en helpen je om prioriteit te geven aan de belangrijkste taken. Het stellen van doelen is één van de manieren om je productiviteit en effectiviteit te verhogen. Daarnaast draagt het bereiken van doelen enorm bij aan een gevoel van geluk. Echter blijkt uit de praktijk dat het vaak nog erg lastig is om de juiste doelen te stellen. Hieronder een greep uit de meest gemaakte fouten, zodat jij deze niet meer hoeft te maken:

1. Geen doelen stellen

De grootste fout bij het stellen van doelen is om geen doelen te stellen. Doelen geven je namelijk een kader en daardoor wordt het makkelijk om te bepalen wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Het geeft je een stip aan de horizon waar je naartoe wil en helpt je daardoor beslissingen maken. Daarnaast zorgt het stellen van doelen voor meer energie en doorzettingsvermogen omdat we dit doel graag willen bereiken. Tot slot vergroten doelen je creativiteit en zelfvertrouwen. Je wil namelijk al je kennis, ervaring en vaardigheden gebruiken om je doel te bereiken. Uit onderzoek blijkt dan ook dat in 95% van de organisaties het stellen van doelen leidt tot meer productiviteit . Super belangrijk dus!

2. Doelen stellen voor anderen

Bij veel organisaties worden doelen nog altijd opgelegd door de organisatie. Zij bepalen wie waarmee aan de slag gaat en wat de bijbehorende doelstellingen zijn. Zij eisen namelijk van hun medewerkers dat zij veranderen. Medewerkers zelf hebben geen controle over het doel en mogen niet bepalen hoe zij het doel gaan behalen. Het nieuwe werken vraagt om een andere manier van organiseren. Het werkt voor medewerkers demotiverend wanneer zij doelen krijgen opgelegd van hun manager of de organisatie. Laat teams en medewerkers daarom hun eigen doelstellingen bepalen op basis van de organisatiedoelen. Zo merken zij dat zij een bijdrage leveren aan het hogere doel, en voelen zij zich meer betrokken.

3. Te veel doelen stellen

Wanneer je start met het stellen van doelen, komen er verschillende dingen op in je gedachten. Er is namelijk nog genoeg om te verbeteren. Echter heb je maar een bepaalde hoeveelheid tijd en energie en kan je niet aan al deze dingen aandacht besteden. Door te veel doelen te stellen en op teveel dingen tegelijk te concentreren, geef je ieder doel niet de aandacht die het nodig heeft. Hierin geldt dan ook ‘kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit’. Kies voor maximaal drie doelen die je wilt bereiken. Maak keuzes en sta stil bij wat haalbaar is.

4. Te algemene doelen stellen

“Ik wil dit kwartaal meer leads genereren”. Mooi, maar wat betekent dat eigenlijk? Heb je je één lead meer gegenereerd dan vorig kwartaal, dan heb je dus meer leads. Maar maakt dat echt een verschil in je werk? Waarschijnlijk niet. Het doel is niet specifiek genoeg. Hoeveel leads wil je meer genereren? Wanneer zijn klanten tevreden? Zorg ervoor dat je doel meetbaar is.

5. Onrealistische of te grote doelen stellen

In de vorige tip vertelden we dat doelen meetbaar moeten zijn. Nu vertellen we je graag dat doelen haalbaar moeten zijn in de tijd die je ervoor hebt. Natuurlijk kan je als bedrijfskunde student zeggen dat je piloot wil worden, en wellicht is dat ook wel haalbaar, maar heb je ook 2 jaar de tijd en genoeg geld om dit doel te bereiken? Je gaat namelijk niet in één week van student naar piloot. Stel realistische doelen, met einddatum, begin klein en bouw het steeds groter uit. Een goede tip is om een BHAG te stellen. Dit is een doelstelling voor over ongeveer 10 jaar. Deze doelstelling deel je op in kleinere doelstellingen die je in een korte tijd moet behalen om tot het einddoel te komen.

6. Je voortgang niet bijhouden

Je werkt heel hard, stelt ongeveer 3 realistische doelen en doet er alles aan om deze te bereiken. Doordat het veel tijd en moeite kost, voelt het soms alsof je niet vooruit gaat. Door continu te controleren waar je staat, hoeveel je hebt gedaan en wat je nog moet doen ben je meer gedreven om je doel te bereiken. Hou dus altijd je voortgang in de gaten. Je kan dit heel makkelijk doen in de app van Treams. Hierin stel je doelen, track je je voortgang en maken jij en je manager notities. Zo weten jullie allebei op ieder moment hoe je ervoor staat en wat je nog moet doen.