Is jouw organisatie future-ready?

Geschreven door Daniëlle Leclercq – Bright Eyes HR Consultancy

De komende 10 jaar staan in het teken van de vorming van een fundamenteel andere maatschappij. Vooruitgang in technologieën zoals: robotisering, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, 3D/4D printing, zonne-energie, nanotechnologie etc. veroorzaken gezamenlijk de 4e industriële revolutie. In een razendsnel tempo wordt steeds meer werk geautomatiseerd. Deze transformatie is onvermijdelijk en onomkeerbaar. Dat verandert de manier waarop we leven en werken.

De impact van automatisering wordt steeds duidelijker en op dit moment zijn er zelfs al functies in bepaalde sectoren snel aan het verdwijnen. Medewerkers moeten niet alleen competent zijn voor hun huidige taken en functie, maar ook verder kijken dan dat. Ze moeten tegenwoordig bekwaam zijn om functies en rollen van de toekomst te kunnen vervullen. Maar hoe blijf je dan toekomstbestendig op de arbeidsmarkt?

We worden ouder en moeten langer doorwerken, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. En daarnaast is er sprake van een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Technologische veranderingen zijn écht niet alleen voor laaggeschoold werk, zoals ik vaak hoor. Het gaat om routinematig werk, waarbij informatie bewerkt en beoordeeld moet worden. Dit werk kan getechnologiseerd worden. Computers en artificiële intelligentie kunnen dat in de toekomst sneller, beter en goedkoper dan een mens. Dat wordt soms als bedreiging gezien, maar ik zou het vooral als kans willen zien. Zorg er echter wel voor dat je erop bent voorbereid en de digitale ontwikkelingen omarmt.

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat er een gat is tussen de mensen die nu zijn opgeleid en de mensen waar in de toekomst naar gevraagd wordt. Daarom is het enorm belangrijk om nu te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat jouw werkgever continu moet investeren in jouw opleiding, ontwikkeling, betrokkenheid en werkplezier.

Maar als medewerker moet je ook investeren in je eigen ontwikkeling. Zorg dat je je aan kunt en wilt passen aan nieuwe situaties. Maak aantoonbaar dat je je snel nieuw gedrag aan kunt leren en bekijk een situatie altijd vanuit meerdere invalshoeken, zodat je altijd tot de beste oplossing kunt komen. Oftewel, zorg voor een hoge mate van ‘learning agility’, want zo noemen ze het wanneer iemand het potentieel heeft om zich in het algemeen snel nieuwe zaken eigen te maken.

Mijn advies: Ga met de tijd mee, verdiep je in de digitale revolutie en wat de impact daarvan is op jouw baan. Zorg dat de organisatiedoelen en de verwachtingen over jouw individuele functioneren duidelijk voor je zijn. Ga daarbij uit van je eigen sterktes en je potentieel. Vraag je manager, maar ook je collega’s om 360 feedback. Investeer ook tijd in het geven van feedback. De feedbackmodule van Treams leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor dit doel en levert je waardevolle inzichten op. Maak daar optimaal gebruik en versterk je eigen succes!

Het werk zal in de toekomst georganiseerd worden in steeds plattere organisatiestructuren. Multidisciplinaire teams zullen steeds meer samenwerken aan een bepaalde klus en daarna weer uit elkaar gaan.
Ga samen met je manager aan de slag om de nieuwe toekomst vorm te geven en werk met deze tips aan je eigen toegevoegde waarde, jouw succes en jouw werkgeluk !

Danielle Leclercq-Sessink