Het sugarcoaten van feedback… Wat houdt het in en waarom doen we het?

Feedback, met als definitie; een terugkoppeling geven op iemands prestatie. Klinkt als een neutrale definitie, zonder een positieve of negatieve ondertoon. Toch reageren zowel organisaties als personen niet altijd positief op feedback. Het wordt vanuit onze ervaring vaak gezien als een obstakel, iets moeilijks om te vragen én om te geven. Soms wordt feedback dan ook verbloemd en wordt niet transparant of eerlijk gedeeld hoe een persoon werkelijk presteert. Wij geven jou vandaag inzicht over waarom transparantie belangrijk is en hoe je kan werken aan een feedback cultuur zonder sugarcoating.

Wat zien wij waar organisaties moeite mee hebben?

Wij zien dat veel organisaties naar een open feedbackcultuur willen, maar dat dit in de praktijk veel lastiger ligt. Volgens onderzoek van Forbes heeft maar liefst 65% van de medewerkers aangegeven ook echt frequent feedback te willen ontvangen om te ontwikkelen, wat soms voor ongemakkelijke, rommelige situaties kan zorgen. Het is ook heel spannend om iemand eerlijk te beoordelen op hoe hij of zij presteert. Medewerkers zullen echt uit hun comfort zone moeten stappen en dit is niet makkelijk.

Waarom sugarcoaten we feedback?

Omdat het zo lastig wordt gevonden om elkaar een terugkoppeling te geven, wordt feedback vaak niet objectief gegeven. Het wordt als het ware verbloemd, aldus ge-sugarcoat. Er zijn meerdere oorzaken waarom dit gebeurt. De eerste is dat het een beschermingsmechanisme is: medewerkers overschatten zichzelf in hun eigen prestaties. Het is moeilijk om objectief naar jezelf te kunnen kijken en jezelf te beoordelen op je prestatie. Ten tweede kan de oorzaak ook liggen bij de organisatie zelf. Het komt wel eens voor dat de omgeving niet veilig en vertrouwd is om eerlijk te zijn, omdat hier negatieve gevolgen aan hangen. Dan wordt het in die zin ook te complex om eerlijk te zijn en denk je wel twee keer na voordat je iets zegt. Tenslotte is een reden dat mensen aardig willen worden gevonden en willen voorkomen dat ze in een vervelend gesprek terecht komen. Je houdt het gesprek dan oppervlakkig en voorkomt inderdaad het vervelende gesprek, maar hebt niet gezegd waar het werkelijk op staat. Herkenbaar?

Wat is het gevolg hiervan?

Het sugarcoaten van feedback helpt niet. Tough love, eerlijke en transparantie feedback, dat is feedback die jou echt verder helpt. Als een medewerker niet goed functioneert en jij meldt het niet kan hij of zij ook nooit groeien. Als een medewerker daarom niet beter kan worden, worden de taken ook niet beter uitgevoerd en blijft de organisatie daar zelf ook in hangen.

Hoe voorkom je sugarcoating?

Je kunt het niet voorkomen en dit hoeft ook niet altijd. Dat is omdat het aan het begin bijna altijd voorkomt dat feedback nog niet objectief gegeven wordt. Dat is niet erg. Het is belangrijk dat medewerkers eerst vertrouwen krijgen in de manier van werken en dat kost soms een aantal maanden, soms zelfs een jaar. In de meeste werkwijzen zit een component macht en medewerkers moeten het vertrouwen krijgen dat er geen (negatieve) consequentie zit aan het geven van feedback. Het is wel een leerproces, dus zal het wel langzamerhand zijn intrede moeten doen in het tweede jaar.

Hoe zorg je voor een transparante feedbackcultuur?

Treams! Wij bieden jouw organisatie de handvatten om te beginnen met het implementeren van de juiste feedbackcultuur. Daarin staan we jou persoonlijk bij en luisteren we naar wat jouw organisatie nodig heeft. Onze tool faciliteert dit gehele proces naar een feedbackcultuur. Je kunt alvast een vliegende start maken door te beginnen met het lezen van wat informatie

Werkboek: stap voor stap naar een feedbackcultuur

De switch naar een feedbackcultuur is niet altijd makkelijk. Met dit werkboek helpen we je door middel van opdrachten, tips & tricks en theorie met de eerste stappen naar jullie feedbackcultuur.