Krachtgericht coachen in plaats van klachtgericht coachen. Hoe doe je dit?

Marieke Vervoort-Kersten is Talent Development Coach en Personal Coach. Bij haar staat het optimaal benutten van je sterke kant centraal. Ze houdt zich continu bezig met de persoonlijke ontwikkeling van professionals, het ontdekken en inzetten van hun potentieel en het verbeteren van interpersoonlijke communicatie. Uiteindelijk leidt dit tot medewerkers die effectiever functioneren op de werkvloer. Coachen op krachten in plaats van klachten. Maar hoe doe je dit nou eigenlijk? En wat heeft dit voor invloed op iemands werkgeluk? Wij spraken erover met Marieke.

“In mijn coaching richt ik erop hoe mensen optimaal kunnen functioneren. Dit doe ik door samen met mijn coachees vooral te richten op datgene wat bij hen wèl aanwezig is, in plaats van wat er niet is”, vertelt Marieke. “Het vergrootglas wordt gelegd op ieders persoonlijke kwaliteiten en het effect van zijn/haar handelen en gedrag op anderen en henzelf.” Marieke is van mening dat organisaties beter kunnen investeren in de ontwikkeling en inzet van sterke kanten van medewerkers, dan ze te laten zwoegen op hun tekortkomingen.

Werkgeluk is onlosmakelijk verbonden aan alles wat Marieke heel de dag doet. Voor haar houdt werkgeluk dan ook in dat je datgene kan doen waar je goed in bent, dat je daar enorm veel plezier in hebt en daarmee ook van waarde bent voor anderen. Prettige mensen om je heen en een fijne werkomgeving dragen natuurlijk ook bij aan werkgeluk. Ook betekent werkgeluk voor Marieke dat je je eigen beslissingen kunt nemen en je werk op jouw manier kan inrichten om zo kwalitatief werk af te leveren. “Jouw waarden vormen een belangrijk recept voor werkgeluk. Ze werken als een kompas, geven je richting en zijn een houvast bij het nemen van beslissingen.”

“Als mensen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voelen ze zich krachtiger en wordt hun handelen effectiever.” Marieke werkt dan ook altijd eerst aan de bewustwording van de kernkwaliteiten van haar coachees en de bewustwording van henzelf; wie ben je, wat kan je, wat wil je, wie ben je in relatie tot anderen en in relatie tot je werk, wat is het effect op jouw handelen en gedrag op anderen, maar ook op jezelf? “Met dit inzicht heb je al een hoop wijsheid en kracht. Op het moment dat je zelfkennis hebt ontwikkeld en jezelf als het ware ‘van een afstand kunt beschouwen’ kun je kijken hoe je zaken kunt aanpakken. Daarna achterhaal je hoe je je sterke kant optimaal kan benutten.” Samen met coachees bespreekt Marieke wat ze willen bereiken op korte en/of lange termijn, wat zij al in huis hebben om dat te bereiken en hoe zij mogelijke opkomende obstakels kunnen trotseren.

Wat ervoor zorgt dat iemand gelukkig is op zijn/haar werk, is naar Marieke’s idee een optelsom van meerdere factoren. “Doen waar je goed in bent hoort daar zeker bij!” Daarnaast is autonomie, sociaal contact, het gevoel van regie hebben over je loopbaan en het hebben van perspectief volgens Marieke erg belangrijk. “Dat alles begint met het verantwoordelijk voelen voor je eigen loopbaan. Misschien kan je niet altijd zelf perspectief creëren of het roer volledig omgooien, maar je kunt altijd beginnen met het richten op de dingen waar je wèl invloed op kunt uitoefenen. Onderzoek wat jouw sterke kant is en ontwikkel deze, dat loont gegarandeerd!”

We vroegen Marieke of je werkgeluk in eigen hand hebt. “Tot op zekere hoogte wel denk ik. Je bent verantwoordelijk voor je eigen (werkende) leven, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Zit je bijvoorbeeld vast in een gouden kooi (goed betaalde baan) waar je ongelukkig van wordt, maar heb je ook een hypotheek en een gezin te onderhouden. Dan is het je ongetwijfeld niet gegeven om morgen je baan op te zeggen.” Wat je dan wel kan doen? Het advies van Marieke: “Ga eerst aan de slag met jezelf! Onderzoek waar je kwaliteiten liggen, ontwikkel deze, en bekijk daarna waar je interesses en kansen liggen. Pak de regie! Wellicht vereist het één of meerdere tussenstappen, of misschien zelfs tijdelijk een stap terug, maar je kunt altijd stappen maken. Het is een cliché, maar een paar kleine stapjes maken uiteindelijk toch een grote stap.” Een voorbeeld: Bekijk je werkende leven eens met het eind voor ogen. Hoe wil je terugkijken op dit leven? Wat heb je bereikt? Wie was je als persoon? Welke (mini)stap kan je nu al nemen om dat te bereiken?

Het is volgens Marieke ook belangrijk om te realiseren dat je ook buiten kantoortijden aan jezelf kunt werken. “Doe deze oefening eens in plaats van een avond tv kijken: Denk eens terug aan de situaties waar je met plezier op terugkijkt of waar je trots op bent. Beschrijf wat je deed in die situaties en welke kernkwaliteit van jou toen naar voren kwam. Zo krijg je al zich op een aantal van jouw kernkwaliteiten.”

Ook anderen kunnen invloed hebben op iemands werkgeluk. “Begin eens om mild met elkaar om te gaan. Ben niet zo hard voor elkaar en probeer eens wat meer begrip voor de ander op te brengen. We zijn allemaal verschillend, omarm de verschillen op de werkvloer. Daarnaast kan je van een ander heel veel leren over jezelf. Bijvoorbeeld hoe jij reageert op een ander, dat zegt eigenlijk net zoveel over jezelf als over de ander. Door te leren van anderen, door jezelf eens op een andere manier te bekijken, kun je tot inzichten komen die leiden tot bewustwording en mogelijkerwijs tot een positieve verandering bij jezelf. Maar daar moet je uiteraard wel voor openstaan,” vertelt Marieke.

Marieke heeft wel degelijk invloed op het werkgeluk van haar coachees. Door met hen te werken aan de bewustwording van hun kernkwaliteiten, door de aandacht te richten op de sterke kanten worden er positieve gevoelens opgeroepen. Deze gevoelens maken mensen creatiever, helpen hen om sneller en gemakkelijker te leren, bevorderen cognitieve prestaties en laten veerkracht toenemen. Marieke: “Dat zijn dan ook belangrijke ingrediënten voor werkgeluk.” Ook vertrouwen mensen Marieke. Een coachingsgesprek is een veilige plek om te ventileren. Lastige, vervelende en/of uitdagende situaties worden door een andere bril bekeken, wat bijvoorbeeld negativiteit, cynisme of roddelen op de werkvloer kan voorkomen.

Het advies van Marieke: “Stop met ‘reparatie-denken’! Je neemt mensen aan om hun sterke kant, waarom zou je dan focussen op hun zwakke kant? Dat werkt noch motiverend, noch inspirerend. Ondersteun mensen in het ontdekken en doorontwikkelen van hun kwaliteiten. Faciliteer dat tenminste 80% van hun werkzaamheden daarop aansluit en kies samen een strategie voor zwakke kanten. Heb aandacht voor het verbeteren van interpersoonlijke communicatie. Gun dit je medewerkers en faciliteer het. Het is een win-win!”


Werkgeluk, de laatste tijd een hot-topic. Maar welke factoren dragen eigenlijk meer bij aan werkgeluk? En heeft werkgeluk dan ook te maken met de kans om te groeien en ontwikkelen? En hoe maak je, als management, je medewerkers dan bewust van deze ontwikkelmogelijkheden? Is werkgeluk misschien zelfs een nieuw businessmodel? En als het een businessmodel zou zijn, moet het dan ook meetbaar zijn? Dit en nog veel meer over werkgeluk vind je in ons werkgeluk-magazine. Je downloadt ‘m hier .