Medewerkerstevredenheidsonderzoek: hoe effectief is het?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek of werknemerstevredenheidsonderzoek is bij veel bedrijven van toepassing. In dit soort onderzoeken gaat de leidinggevende of baas om de tafel zitten met haar medewerkers. Veelal ontvangt het personeel een vragenlijst die zij kunnen beantwoorden, welke bijdraagt aan het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. Onderzoek wijst echter uit dat de traditionele vragenlijst die medewerkers eenmaal per jaar ontvangen helemaal niet helpend is voor dit onderzoek. Vaak voelen werknemers zich namelijk onder druk gezet door de vragen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek te beantwoorden. Er wordt vervolgens niet eerlijk beantwoord, waardoor jij als leidinggevende alsnog geen verbetering kan aanbrengen en jouw personeel zich niet eerlijk kan uitspreken.

Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is enorm helpend en daarom raden wij je ook aan om dit regelmatig uit te voeren, in plaats van eens per jaar. Daarbij kun je gebruik maken van de engagement tool en pulse surveys van Treams. Hiermee kun je frequent een open gesprek voeren met je medewerkers en in hun persoonlijke ervaringen duiken. Wij adviseren je dan ook om de traditionele vorm van het medewerkerstevredenheidsonderzoek te schrappen en gebruik te maken van een veel effectievere methode! Hierbij zeggen we vaarwel tegen de traditionele vragenlijsten die eenmaal per jaar uit de hoed worden getoverd en gaan we over op pulse surveys.

Voer een open gesprek aan de hand van onze voorbeeldvragen

Als je op zoek gaat naar een voorbeeld van een medewerkerstevredenheidsonderzoek dan kom je vaak op standaard en uniforme vragenlijsten uit. Zoals hierboven al uitgelegd, zijn deze echter veelal niet helpend om er daadwerkelijk achter te komen hoe tevreden jouw werknemers daadwerkelijk zijn. Daarom hebben wij enkele vragen op een rijtje gezet die veelal niet voorkomen in traditionele onderzoeken, maar je wel meer inzicht kunnen geven over de medewerkerstevredenheid. 

  1. Wat kan ik doen om jouw werk leuker of makkelijker te maken?
  2. Wordt ieders inbreng gehoord, gezien en op waarde geschat?
  3. Waar krijg jij energie van binnen het bedrijf?
  4. Waar ben jij trots op?
  5. Zijn er doelen die je hebt behaald of graag wilt behalen?

Als dit gesprek gevoerd wordt, raden we wel aan dat dit één op één plaatsvindt. Hierdoor kan jouw personeel namelijk vrijuit spreken en hoeven zij niet angstig te zijn over de meningen van anderen om hen heen. Dit biedt vaak ook de mogelijkheid om eerlijk te zijn over mogelijke verbeterpunten binnen de organisatie of medewerkers onderling.

Algemene tips om de tevredenheid onder jouw medewerkers te verbeteren

Door de voorbeeldvragen te gebruiken die benoemd zijn, zul je merken dat er een open gesprek plaatsvindt. Maar wat zijn eigenlijk algemene tips om de tevredenheid onder jouw medewerkers te verbeteren? Heel eenvoudig: stel samen met jouw personeel doelen op en geef continue feedback. Door persoonlijke doelen te behalen binnen een bedrijf voelt men zich, volgens onderzoek van Gallup, meer verantwoordelijk. Juist die verantwoordelijkheid en vrijheid is voor velen heel belangrijk en zorgt voor meer tevredenheid. Om die doelen te behalen is feedback van essentie. Zorg door het gebruik van het platform van Treams dat feedback continu gegeven kan worden, waardoor juist ook verbeteringen snel doorgevoerd kunnen worden binnen jouw team.
Het is belangrijk dat je momenten om in gesprek te gaan met jouw medewerkers niet uit de weg gaat. Jouw medewerkers zijn namelijk het hart van de organisatie en zorgen ervoor dat alles draaiende blijft. Door het frequent uitvoeren van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek kom je eenvoudig te weten wat verbeterpunten zijn en wat al goed loopt binnen het bedrijf. Ook bied je jouw medewerkers de mogelijkheid om zich te uiten over relaties met collega’s, leidinggevenden, wat zij vinden van hun werkzaamheden, hoe ze de werkomgeving ervaren en of er genoeg motivatie aanwezig is om te ontwikkelen. Jij leert in zo’n onderzoek dus heel veel en jouw medewerkers kunnen zich vrij uitlaten over hun ervaringen. Een win-win situatie!