Waarom is het belangrijk om ontwikkeldoelen te stellen?

Met een rijk commercieel verleden, kwam Marja Beks in dienst bij Treams. Een bewuste keuze. In het verleden werkte zij in organisaties waar in mindere mate de focus was op de toekomst. “Het management was voornamelijk bezig met het hier en nu. Omdat het zo druk was, was dat op het moment datgene waar je het best je tijd in kon steken”, vertelt Marja. “Het gaat goed met de economie, bedrijven hebben het druk en dat is voor velen een goed excuus om zich (alleen maar) te richten op de alledaagse taken in plaats van op ontwikkeldoelen en wat je in de toekomst gaat doen. Tijd die je bijvoorbeeld ook kan steken in het binnenhalen van een nieuwe klant.” Zonde! Bij Treams is Marja continu bezig met het stellen van ontwikkeldoelen voor de toekomst. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk om doelen te stellen? We spraken haar waarom het belangrijk is om persoonlijke ontwikkeldoelen te stellen en wat het daadwerkelijk kan opleveren.

Ontwikkeldoelen en -gesprekken

“Bij de organisaties waar ik in het verleden heb gewerkt, hadden we meestal aan het begin van het jaar een gesprek om onze doelen te bepalen. Dit waren vaak keiharde omzetdoelen. Er werd minder gekeken naar waar je zelf naartoe wilde en hoe je jezelf wil ontwikkelen”, vertelt Marja. Als leidinggevende van haar team deed ze dit zelf wel. Ze ging in gesprek met haar medewerkers en probeerde los te krijgen welke richting zij in wilden; willen ze zich meer verdiepen in een bepaald vakgebied of doorgroeien naar een leidinggevende functie? “De wil om te veranderen was er vaak wel bij die organisaties”, vervolgt Marja. “Er werden heisessies georganiseerd. We zaten 24 uur lang met elkaar in een huisje en gingen brainstormen over waar we over 10 jaar willen staan. Super goed was dat! We hadden bedacht wat voor organisatie we wilden worden en hoe we daar gingen komen. Eenmaal terug op kantoor ging iedereen weer verder met de dagelijkse gang van zaken en werden de plannen voor de toekomst niet meer actief besproken.”

Waarom is het zo belangrijk om doelen te stellen?

Maar waarom is het dan zo belangrijk om wel bezig te zijn met de toekomst en het stellen van persoonlijke ontwikkeldoelen? “Door het stellen van (ontwikkel)doelen heb je een goed beeld waar je als organisatie, team en medewerker naartoe wil. Wanneer je goed weet wat de missie en doelen van de organisatie zijn, kan je je persoonlijke ontwikkeldoelen daarop laten aanhaken”, vertelt Marja. “Organisaties die hier niet mee bezig zijn, lopen steeds tegen dezelfde problemen aan. Je mist dus niet alleen de ontwikkeling van je medewerkers, je bent ook continu brandjes aan het blussen omdat je niet weet waar je samen naartoe werkt. En doordat je niet weet waar je samen naartoe werkt, weten medewerkers niet wat zij nog moeten ontwikkelen. Uiteindelijk zal je vaak ook merken dat medewerkers gaan lopen. De banen liggen voor het oprapen en alleen een leuke naam of een goed salaris is echt niet meer voldoende. Mensen willen bezig kunnen zijn met hun ontwikkeling. Als jij daar als werkgever mogelijkheden voor biedt, dan win je het van de rest.”

E-book: Doelen stellen

Hoe kan je op de beste manier doelen stellen? Wat voor soort doelen zijn er? En wat levert het stellen van doelen op? In dit e-book geven we je tips&tricks en handvaten.

E-book over doelen stellen

Bewust bezig zijn met het stellen van persoonlijke ontwikkeldoelen

Stilstaan is achteruitgaan, en dat kan je je in deze snel veranderende wereld niet permitteren. “Ik ben nu voor het eerst binnen een organisatie waar ze heel bewust bezig zijn met het stellen van (persoonlijke) ontwikkeldoelen. Bij Treams werken we in kwartalen. We weten wat het organisatiedoel is en op basis van dat doel stellen we ieder kwartaal zowel ontwikkel- als persoonlijke doelen op. Per team en per persoon. Aan het eind van het kwartaal evalueren we samen deze doelen en maken we een start voor het nieuwe kwartaal. Daarnaast hebben we eens in de twee weken een sprintsessie waar we in kleine stappen naar onze doelstellingen toewerken en geven we elkaar tijdens het kwartaal feedback op onze ontwikkeling. Ik geloof er wel in dat je continu met elkaar in gesprek bent hierover. Dat hoeft echt niet altijd een uur te zijn, het kan ook gewoon even tussendoor. Bijvoorbeeld dat je in Treams in je doelenoverzicht kijkt wat je voortgang is en wat je nog moet doen om een bepaalde doelstelling te behalen, of je praat er even over wanneer je samen in de auto zit of tijdens de lunch. Het gaat erom dat je er regelmatig even bij stilstaat.”

Andere organisaties helpen

“Het is gaaf dat ik andere organisaties mag helpen om deze verandering door te gaan. Je kan als directie of HR wel iets willen, maar je medewerkers moeten er ook achter staan. Voor hen is het een super grote verandering om van één of twee gesprekken per jaar naar een continue dialoog te gaan of feedback te vragen en geven. Een tool als Treams kan ze daar zeker bij helpen, maar ook het offline gedeelte is belangrijk. Een tool is namelijk een middel, niet het doel op zich. Want wil jij je medewerkers enthousiast maken om de tool ook daadwerkelijk te gebruiken, moet je dat ook offline activeren. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld spellen, workshops en trainingen. Ik ga graag met bedrijven die uitdaging aan en help ze om hun nieuwe cyclus vorm te geven.”