HR in 2020: Persoonlijke ontwikkeling gaat boven functie, carrière en bedrijf (5 tips)

Tweederde van de Millennials (generatie Y, geboren tussen 1981 en 1999) vindt persoonlijke ontwikkeling één van de belangrijkste criteria bij het kiezen van een organisatie waarvoor zij willen werken. De kans om in de breedte ontwikkelstappen te kunnen maken is belangrijker dan ooit. Daarnaast is het voor deze doelgroep enorm belangrijk dat zij hun talenten kunnen ontdekken en deze optimaal kunnen inzetten en daarmee hun ambities kunnen naleven.
Het verloop van deze generatie is dan ook veel groter dan dat het was bij vorige generaties. Er wordt minder gefocust op het vinden van een baan waar je 30 jaar wil blijven werken, en meer op het ontwikkelen van vaardigheden. Millennials zien een baan dan ook meer als een tussenstation, dan als een eindstation. Zij zijn voortdurend op zoek naar hoe iets sneller, beter en nog makkelijker kan. Kunnen zij niet genoeg ontwikkelen? Dan zullen zij snel uitgekeken zijn en doorgaan naar het volgende tussenstation. Deze trend wordt in 2020 nóg belangrijker dan deze al was in 2019. Maar hoe ga je hier als organisatie mee om?

Hoe ga je hier als organisatie mee om?

1. Geef medewerkers de kans om te ontwikkelen.

Bespreek met hen hoe zij dit zelf willen invullen en vraag wat ze van de organisatie nodig hebben om dit tot een succes te brengen. Groei hoeft niet altijd te betekenen dat je hogerop gaat in de hiërarchische ladder. Tegenwoordig is er veel meer groei dan leidinggevende worden. Zo kan je bijvoorbeeld specialist worden in een bepaald vakgebied, adviserend gaan werken of je interne processen verbeteren. Aan de organisatie en de HR-afdeling de taak om dit te faciliteren en ervoor te zorgen dat medewerkers deze kans krijgen.

2. Geef feedback en erkenning

Diploma’s en opleiding zijn allang niet meer de standaard voor loonsverhoging of professionele groei. Millennials willen continue erkenning voor hun resultaten. Wanneer er meer erkenning en feedback wordt gegeven, zullen gesprekken tussen managers en medewerkers beter worden en wordt ieder contactmoment omgezet in een mogelijkheid om te groeien, ontwikkelen en leren.

E-book: Feedback

Wil jij aan de slag met feedback? In dit e-book geven we je inspiratie, handvatten en tips&tricks om ook van jou een feedbackpro te maken.

E-book feedback

3. Geef medewerkers verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is één van de belangrijkste manieren om medewerkers te laten groeien en ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van een kledingwinkel die behoort tot een grote keten. Je kan de winkelmedewerkers van bovenaf aansturen en ze precies vertellen hoe de etalages eruit moeten zien, maar je kan ze het ook zelf laten doen. Zij weten tenslotte het best wat voor publiek er in hun winkel komt en wat de klant wil. Zie medewerkers veel meer als ondernemers en geef ze autonomie en verantwoordelijkheid.

4. Laat medewerkers zelf doelen stellen

Bij veel organisaties worden doelen nog opgelegd door de organisatie. Managers bepalen wie waarmee aan de slag gaat en wat de bijbehorende doelstellingen zijn. Dit is totaal niet inspirerend! Laat medewerkers hun eigen doelen opstellen. Door ze duidelijk te vertellen wat de organisatiedoelen zijn, kunnen zij hun persoonlijke- en teamdoelen daarop aanpassen. Zo zien zij dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan het hogere doel van de organisatie. Door middel van een tooling als Treams kan je gemakkelijk persoonlijke- en teamdoelen stellen en heb je continu inzicht in de voortgang van iedere medewerker.

5. Vergeet functieprofielen, stuur meer op talenten

Jarenlang lag de focus binnen bedrijven op het trainen van vaardigheden van medewerkers. In plaats van te kijken wie welke talenten had, werd er gekeken naar welke competenties er nodig waren om een bepaalde functie goed te kunnen vervullen. Alle functies kregen een competentieprofiel waarin dit beschreven werd. Voldeed je niet volledig aan dit profiel? Dan kwam je niet in aanmerking voor deze functie. Jammer, want de mensen die écht kennis hadden van bepaalde zaken, werden bijvoorbeeld afgerekend op het feit dat zij niet voldeden aan de competentie ‘communicatief vermogen’, terwijl ze dit niet per se nodig hadden in deze functie. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je stuurt op talenten. Waar is deze medewerker goed in, hoe kunnen we dat optimaal tot zijn recht laten komen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit talent nog verder wordt uitgebreid? Zo kan je als organisatie blijven innoveren in deze snel veranderende wereld en hou je medewerkers tevreden.