Ritme en Hartslag

“Ik kan me niet voorstellen hoe feedback geven via een online platform iets toevoegt aan onze organisatie,” aldus een potentiële klant. Een begrijpelijke reactie. Het klinkt plausibel: waarom zou je iets via een app communiceren, als dat ook ‘live’ en ter plekke kan? Wanneer ik scepsis bespeur voor digitale HR-tools dan is het interessant om uit te zoeken waar deze vandaan komt. De snelle ontwikkeling van technologie is de drijfveer achter de digitale transformatie waar veel bedrijven midden in zitten. Realtime informatie en transparantie is de onderlegger in nieuwe organisaties. Dat heeft een ontwikkeling in gang gezet naar minder hiërarchische bolwerken van teams, het centraal zetten van talent en loslaten van oude structuren. Nieuwe businessmodellen ontstaan en de klantbeleving staat centraal.

Om de haverklap word je als klant om feedback gevraagd en goede reviews zijn de motor voor nieuwe business. Ook medewerkers en teams hebben behoefte om te weten hoe ze het doen en waar ze zichzelf kunnen verbeteren. En zo ontstaat de behoefte aan een open feedbackcultuur. Alleen is dat niet van vandaag op morgen gerealiseerd. HR software is bij uitstek een instrument om een cultuurverandering te versterken. Bijvoorbeeld door de juiste gesprekken en feedback te stimuleren. Het is essentieel dat leidinggevenden weten wat er speelt, waar medewerkers tegenaan lopen en wat het bedrijf beter kan doen. Deze gesprekken vormen de hartslag van elke wendbare organisatie. De inhoud van gesprekken wordt gedeeld, met als doelen en talenten. Deze transparantie vraagt om een sterke cultuur met vertrouwen in elkaar. Met andere woorden: digitale tools en continue informatie vragen om vertrouwen en gedeelde normen en waarden. En dat is precies iets wat software niet kan realiseren.

Het is de strategische rol van HR om te bouwen aan vertrouwen en openheid zodat de wisselwerking tussen technologie en mens optimaal kan werken. Technologie vraagt ook om oprechte aandacht. Zo zie ik feedback schrijven als langzaam denken. Het is een vorm van aandacht voor elkaar om de tijd te nemen de juiste woorden te vinden. Uiteraard zijn er ook genoeg momenten waarop ik feedback face to face geef. Dan is het heel leuk om mijn compliment achteraf in een app te zetten zodat mijn collega het later nog eens kan teruglezen. Uiteindelijk is het hogere doel om toe te werken naar een open en positieve cultuur. Technologie is daarin slechts een middel.

CHRO magazine: Iris Zonneveldt over Ritme en Hartslag