Top 3 uitdagingen voor HR professionals in 2020

We leven in een wereld die continu verandert, en ook voor de HR-afdeling is dat niet anders. Waar vorig jaar werving en selectie, onboarding en verzuim nog bovenaan de lijst van belangrijkste uitdagingen stonden zijn deze uitdagingen dit jaar wat meer naar de achtergrond verdwenen. Wat zijn in 2020 de belangrijkste uitdagingen voor HR professionals? We geven je graag een overzicht:

1. Technologie

De komende jaren staan in het teken van de vorming van een fundamenteel andere maatschappij. Er ontstaan nieuwe technologieën zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, virtual reality en noem maar op. In een razendsnel tempo wordt steeds meer werk geautomatiseerd en dat verandert de manier waarop we leven en werken. De impact van automatisering wordt steeds duidelijker en er zijn zelfs al functies aan het verdwijnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de werkloosheid toeneemt. Zie het juist als uitdagingen: deze ontwikkelingen maken het mogelijk om andere taken te vervullen.

Hoe speel je hierop in?

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat er gat ontstaat tussen de competenties en vaardigheden van de huidige medewerkers en de medewerkers van de toekomst. Het is daarom super belangrijk om als organisatie te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat je moet investeren in opleiding, ontwikkeling, betrokkenheid en werkplezier van medewerkers. Echter is niet alleen de werkgever hier verantwoordelijk voor. Medewerkers moeten ook investeren in hun eigen ontwikkeling. Zorg ervoor dat organisatiedoelen en de verwachtingen duidelijk zijn voor iedere medewerker en laat medewerkers op basis daarvan hun eigen doelen opstellen. Hoe ziet hun functie er over 5 jaar uit en wat gaan zij doen om die functie optimaal te kunnen benutten? Laat medewerkers daarbij uitgaan van hun eigen sterktes en potentieel. Laat ze hun manager en collega’s om 360 graden feedback vragen en investeer, als manager, ook tijd in het geven van feedback. Dat levert je ongetwijfeld waardevolle inzichten op

Webinar: stoppen met beoordelen

In dit webinar nemen we je in 8 stappen mee naar een passende, nieuwe jaarcyclus waarbij medewerkers en managers continu in gesprek zijn.

Webinar: stoppen met beoordelen, in 8 stappen naar een passend alternatief

2. Performance Management

De afgelopen jaren gaat het goed met de economie. Nieuwe bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en veel bestaande bedrijven maken een mega groei door. Klanten zijn nóg meer koning dan zij ooit geweest zijn en medewerkers moeten een manier vinden om hun product aan de man te brengen zonder alsmaar een verkooppraatje te houden. Voor organisaties is het dus maar al te belangrijk om de toppers uit het vak binnen te halen. Heb je ze binnen? Dan is het kunst om ze te houden, maar ook zij krijgen steeds meer macht en eisen veel van werkgevers. Uit onderzoek van Gallup blijkt dat 87% van de millennials hun salaris liever inruilen voor groei- en ontwikkelmogelijkheden. Performance management gaat erom dat mensen zo effectief mogelijk presteren zodat zij de best mogelijke prestaties kunnen behalen. De groeimogelijkheden van medewerkers staan in het proces van performance management centraal. Uiteindelijk zorgt performance management voor meer betrokkenheid, werkgeluk, productiviteit en betere prestaties. Door aan de slag te gaan met performance management kunnen managers beter inspelen op de behoeftes van medewerkers en klanten en dit alles leidt uiteindelijk tot meer groei voor teams en de organisatie, tevreden klanten, minder verzuim, lagere kosten en meer tijd.

Hoe speel je hierop in?

Bij performance management gaat het om het inzetten van mensen op de juiste plek, zodat zij optimaal kunnen presteren. Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat performance management geen doel op zich is. Waarom wil je aan de slag met performance management? Wat is de stip op de horizon waar je als organisatie naartoe wilt? Dit traject naar je stip op de horizon is een verandering en veranderingen zijn echt niet altijd makkelijk. Performance Management is daarbij een hulpmiddel om het traject makkelijker te doorlopen. Een Performance Management tool kan je helpen bij deze verandering. Onthoud ook hierbij dat een tool geen doel op zich is, maar een middel om de verandering te ondersteunen.

3. HR als strategisch adviseur

Er is geen beroepsgroep die de afgelopen jaren zo veel is veranderd als die van HR. Het management van veel organisaties verwacht steeds meer van HR dat zij de rol van strategisch adviseur inneemt. Echter zien we in de praktijk dat HR-managers vaak nog te bescheiden zijn om deze rol in te nemen. Dat betekent dat de rol van HR in veel organisatie zal moeten veranderen. Waar de HR-afdeling voorheen vooral verantwoordelijk was voor administratieve werkzaamheden, zoals salarisadministratie, verschuift de rol steeds meer naar een strategische adviseursrol. Deze verandering komt enerzijds door de toenemende digitalisering. Daarnaast speelt de noodzaak om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen ook een grote rol in deze trend.

Hoe speel je hierop in?

Om te kunnen voldoen aan de rol van strategisch adviseur en uitdagingen voor HR aan te gaan, moeten medewerkers kunnen en willen veranderen. Ze moeten zich losmaken van de vertrouwde werkzaamheden en investeren in persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe competenties. Om hier tijd voor vrij te kunnen maken kan je de administratieve taken bijvoorbeeld uitbesteden. HR zal wendbaar moeten worden en voorspellingen moeten kunnen doen. Daarnaast moeten ze op ieder moment van de dag weten welke kansen er liggen voor de organisatie en hierop in kunnen spelen.