Wanda Ploeg: “Veiligheid en vertrouwen, de belangrijkste voorwaarden voor feedback.”

Veiligheid en vertrouwen, één van de belangrijkste elementen bij het geven van feedback. In de praktijk merken wij vaak dat het bij veel organisaties nog steeds (helaas) een gewoonte is om óver elkaar te praten in plaats van mét elkaar. Het blijkt voor veel mensen moeilijk te zijn om iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag, zelfs wanneer het positief is. Van nature schieten we bij het krijgen van feedback al snel in de verdediging. Wil je dit voorkomen? Dan is veiligheid en vertrouwen cruciaal. Weerstand bij mensen ontstaat namelijk als er geen vertrouwen meer is. Dan verliezen mensen de bereidheid om samen te werken en dus elkaar waardevolle feedback te geven. We spraken hierover met Wanda Ploeg, HR-manager bij Unique.

“Evolutionair gezien is het bijna niet mogelijk goed om te kunnen gaan met feedback. Het voelt als een bepaalde vorm van confrontatie waar je eigenlijk liever van weg wilt blijven,” vertelt Wanda. Feedback geven en ontvangen is dus lastig. Bij Unique zijn ze twee jaar geleden begonnen met het verbeteren en optimaliseren van de employee journey. Daarbij hebben ze onderzocht waar medewerkers nou daadwerkelijk behoefte aan hebben. Toen zij begonnen aan dit traject waren de loopbaanpaden heel traditioneel ingericht; je komt binnen, wordt opgeleid, daarna word je senior en uiteindelijk manager. “We merkten dat dit niet altijd werkte. De grootste reden van vertrek was bij ons dan ook dat mensen niet genoeg verdieping kregen in hun expertisegebied. Daarom hebben we ook daarin een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Een medewerker is continu in ontwikkeling en daarbij is het goed dat iemand ook continu in gesprek is over deze ontwikkeling.”

“Onze medewerkers zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling . Wij, als organisatie zijnde, faciliteren daar alles omheen. We reiken alle tools, opleidingen en trainingen aan die jij nodig hebt om succesvol te zijn, maar de regie ligt in de handen van de medewerkers zelf.” Al deze ontwikkelingen zijn direct verbonden aan feedback. Feedback heeft als doel om anderen maar ook de organisatie en je team beter te maken. Echter is het implementeren van feedback binnen je organisatie ook niet altijd makkelijk. “Pas als je je echt veilig voelt en gewaardeerd wordt is dat mogelijk. Veiligheid en vertrouwen is dus cruciaal. Daarnaast heeft het ook gewoon tijd nodig. Onze medewerkers hebben deze nieuwe werkwijze heel goed ontvangen, maar we zijn er nog lang niet. Bij Unique hebben we een heel duidelijke ambitie met daarbij een duidelijke bedoeling, de ontwikkeling daar naartoe en de wijzigingen in het systeem gaan daarmee hand in hand . Ik vind dat je ook niet kunt werken aan een cultuur waarin we aan elkaar feedback geven als je tegelijkertijd nog een systeem in stand houdt waarin je wordt beoordeeld.”

Terug naar veiligheid en vertrouwen. Want wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwen binnen teams? “Ik denk dat je hier samen verantwoordelijk voor bent. De manager is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het team, dus die moet ervoor zorgen dat het levend blijft. Maar uiteindelijk is het ook mijn ambitie dat iedereen cultuurdrager is binnen de organisatie.” Volgens Wanda werkt feedback ook het best op het moment dat er iets aan de hand is. Dan heeft het vaak ook de meeste impact. De ideale situatie is natuurlijk dat iedereen inziet dat het bedoeld is om elkaar beter te maken en dat iedereen zich gewaardeerd voelt.”

“Wat helpt in het geven van feedback is het gevoel eruit halen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar er zijn veel online tools beschikbaar die je daarbij kunnen helpen. Ook bij Unique gebruiken we een online tool. Feedback via een online tool werkt alleen wanneer je situaties zonder oordeel beschrijft. Iedereen leest de tekst immers uit zijn eigen perspectief. Ik zou daarom iedereen aanraden om te beginnen met face to face feedback. En misschien daarvoor nog wel met het geven van een goed compliment. Bij Unique hebben we medewerkers getraind om feedback feitelijk te verwoorden. Vertel wat er is gebeurd, wat het effect daarvan was en uiteindelijk het gevolg. Verbind er daarna om direct een actie aan die vertelt hoe het volgende keer beter kan. Zo maak je het helemaal af.”

Kortom, veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor feedback. “Ik denk dat die twee elementen het grootste deel van feedback omvatten. Het zegt veel over hoe jij omgaat met je collega’s en hoe jij als HR zijnde jouw systeem en processen hebt ingericht,” sluit Wanda af.