Wonen Limburg

De grootste woningcorporatie van Limburg, Wonen Limburg, zet de komende jaren sterk in op talentontwikkeling van hun medewerkers. Het ‘ouderwetse’ denken in functies wordt vervangen door het ‘nieuwe’ denken in rollen.

Wonen Limburg

Wonen Limburg is de grootste woningcorporatie in Limburg, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant.

Wonen Limburg verandert van een vastgoedorganisatie met een sociaal hart naar een sociaal maatschappelijke organisatie die met vastgoed werkt. Vastgoed is een middel om het maatschappelijke doel te bereiken. “Wij werken nauw samen met gemeenten,” legt Tonny Cremers-Gallardo, officemanager Wonen Limburg, uit. “Zij hebben maatschappelijke doelen, denk bijvoorbeeld aan het creëren van een ontmoetingscentrum in de wijk, meer woonmogelijkheden voor jongeren of juist senioren. Per gemeente kijken we samen wat nodig is. Op basis daarvan kijken wij wat wij als woningcorporatie kunnen doen.”

Andere manier van werken

Deze verandering waarbij de bewoner nog meer centraal komt te staan, vraagt ook een andere manier van werken van de medewerkers van Wonen Limburg. Zij zullen meer en intensiever contact hebben met bewoners en goed moeten luisteren naar wat zij écht nodig hebben. Om ze vervolgens daarbij te helpen. Niet altijd door het zelf te doen maar vooral ook door de juiste verbinding te leggen met andere partijen of bewoners. “We hebben bijvoorbeeld onze buurtwinkels anders ingericht. Kwam een huurder voorheen aan een balie, nu hebben we onze werkplekken ingericht als een thuis. In een dergelijke huiselijke omgeving, komen andere gesprekken tot stand.” Om de medewerkers voldoende bagage te geven en ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, ligt de focus van het nieuwe HR-beleid van Wonen Limburg op de ontwikkeling van talenten. “We hebben meer talent in huis dan we denken. We willen toe naar het denken in rollen in plaats van functies. We richten ons op de natuurlijke talenten die iemand heeft. Waar ben je goed in, wat vind je leuk en waar voel je je prettig bij? Dat houdt in dat we functies loslaten en ons richten op de rollen die iemand kan hebben binnen onze organisatie en welke bijdrage je daarmee kunt leveren aan de doelen van Wonen Limburg.”

Aanbesteding

Deze andere manier van werken, betekent dat er binnen Wonen Limburg meer op de ontwikkeling van medewerkers wordt ingestoken. Persoonlijke doelen en ontwikkeling zijn daarbij essentieel. De ‘oude’ manier van beoordelen, waarbij medewerkers aan het eind van het jaar werden beoordeeld, moest plaatsmaken voor ‘vooruitkijken’. Daarvoor ging Wonen Limburg op zoek naar een partij die hen een HR-tool en de kennis die hier perfect bij aansluit, kon bieden. “Voorheen gebruikten we een Word-document bij de evaluatiegesprekken met medewerkers. Dit formulier was sterk verouderd, was deels niet bewerkbaar en de controle door P&O wie wel of niet het formulier had ingevuld, was handmatig en daarmee erg tijdrovend. Wij zochten naar een tool waarin formulieren snel en eenvoudig aan te passen zijn en waarbij de tool zelf flexibel is om mee te groeien met de ontwikkeling van ons bedrijf en de behoeften en wensen van onze HR-afdeling. Bij de aanbesteding die we hadden gedaan, sprong Treams eruit. Zij pakten het anders aan. Zo hebben zij een eigen tool ontwikkeld, waarbij de ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Het was voor ons al snel duidelijk dat zij precies wisten wat wij nodig hadden en ook daarin meedachten.  Daarom besloten wij het project te gunnen aan Treams.”

“Communicatie is essentieel bij een verandering. Bij elke stap die we nemen, communiceren we duidelijk welk deel van het proces we afgerond hebben, wat de vervolgstappen zijn en wat we verwachten van de betreffende medewerkers. Leidinggevenden informeren we vooraf duidelijk wat de tool inhoudt. ”

Leerpunten

Op advies van Treams werd besloten te starten met de modules Doelen & Feedback. Binnen Wonen Limburg werd veel aandacht besteed om de tool en de nieuwe manier van werken goed aan de medewerkers te introduceren. Zo werd een speciale projectgroep samengesteld bestaande uit een medewerker P&O, communicatie, ICT en Tonny zelf. Zij werden uitvoerig door Treams getraind en deden zo veel ervaring op met het werken met de nieuwe tool. De tool werd vervolgens per afdeling geïmplementeerd. Voor de grotere afdelingen werd een zogenaamde gesprekkencarrousel ingezet. Iedere afdeling werd in kleine groepjes verdeeld. De uitleg over de werking van de tool en de introductie ervan werd verdeeld in vijf thema’s:

  1. Uitleg over de tool.
  2. Oefenen met het invullen van eigen doelen.
  3. Gezamenlijk afdelingsdoelen opstellen.
  4. Voeren van een goed gesprek (wat is een goed gesprek en hoe voer je dat?)
  5. Oefenen in het geven van feedback.


Ieder groepje ging twintig minuten met een thema aan de slag waarna gerouleerd werd. “Deze aanpak werkte heel goed. De mensen waren zeer positief over de tool. Met name het samen werken aan gemeenschappelijke doelen en het oefenen met het geven van feedback vond men erg fijn. De mensen kregen op deze manier duidelijke handvatten. Na afloop was het duidelijk wat we van hen verwachten.”

Communicatie is essentieel

Wat Wonen Limburg vooral geleerd heeft van het hele proces tot nu toe, is dat verandering staat of valt met goede communicatie. “Communicatie is essentieel bij een verandering die wij als organisatie ondergaan. Bij elke stap die we nu nemen, communiceren we duidelijk welk deel van het proces we afgerond hebben, wat de vervolgstappen zijn en wat we verwachten van de betreffende medewerkers. Leidinggevenden informeren we vooraf duidelijk wat de tool inhoudt. Treams heeft ons daar enorm mee geholpen.”

Gelijkwaardige partner

Over de samenwerking met Treams is Tonny goed te spreken. “Treams zien wij als een gelijkwaardige partner, ze denken heel goed met ons mee, zijn flexibel en ondersteunen ons. We trekken samen op.”

Wij zijn Treams 👋

Wij inspireren, trainen en faciliteren medewerkers en organisaties om het beste in zichzelf naar boven te brengen. Zo creëren we een klimaat waarin dream teams kunnen ontstaan en floreren.