Prestatiemanagement

Wat is Prestatiemanagement?

Prestatiemanagement, ook wel Performance Management genoemd, is een proces dat gericht is op mensen en doelstellingen. Bij prestatiemanagement gaat het erom om mensen zo effectief mogelijk te laten presteren zodat zij de best mogelijke resultaten kunnen behalen. Als organisatie stuur je bij prestatiemanagement dus op kwaliteiten en talenten . Het belangrijkst hierbij is dat medewerkers achter de visie, missie en doelstellingen van de organisatie staan en zich voor de volle 100% kunnen en willen geven. Daarbij is het cruciaal dat de focus niet ligt op zwakke punten, problemen en belemmeringen, maar op sterke punten en mogelijkheden. Weet je prestatiemanagement op een goede manier in te zetten? Dan helpt prestatiemanagement met het voorbereiden op veranderingen en zorgt het voor meer betrokkenheid binnen de organisatie.

Doelen stellen en prestatiemanagement

De wereld verandert continu en steeds sneller. Het gaat goed met de economie. Nieuwe bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en veel oude bedrijven maken een mega groei door. Klanten zijn nog meer koning dan zij ooit geweest zijn en medewerkers moeten een manier zoeken om hun product aan de man te brengen zonder alsmaar een goed verkooppraatje te houden en te pushen. Iedere organisatie wil de toppers uit het vak. Heb je ze binnen? Dan is het de kunst om ze te houden. Maar ook zij krijgen steeds meer macht en eisen veel. Zo blijkt uit onderzoek van Gallup dat 87% van de millennials salaris liever inruilen voor groei- en ontwikkelmogelijkheden. Prestatiemanagement helpt bij het behouden van medewerkers. Bij prestatiemanagement is het dan ook belangrijk dat de groeimogelijkheden van de medewerker centraal staan. De samenwerking tussen hen en hun managers en het stellen van doelen is dan ook cruciaal binnen prestatiemanagement. Wat zijn je doelen voor de komende periode? Wat moet je doen om deze te kunnen bereiken? Waar wil je over 5 jaar staan? Welke competenties heb je hiervoor nodig? Om medewerkers te motiveren is het belangrijk dat hun persoonlijke doelen aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Geef daarom de medewerkers de verantwoordelijkheid om hun eigen doelen te formuleren op basis van de organisatie- en teamdoelstellingen.

Wat levert prestatiemanagement op?

Wanneer medewerkers hun persoonlijke doelstellingen mogen bepalen, zorgt dit voor meer betrokkenheid bij de organisatie. Deze betrokkenheid zorgt op zijn tijd weer voor meer werkgeluk , productiviteit en betere prestaties. Door succesvol prestatiemanagement kunnen managers beter inspelen op de behoeftes van medewerkers en klanten en uiteindelijk leidt dit alles tot meer groei voor teams en de organisatie, tevreden klanten, minder verzuim, lagere kosten en meer tijd.

Hoe kan een prestatiemanagementsysteem je helpen bij prestatiemanagement?

Het wordt niet langer geaccepteerd dat mensen op de automatische piloot door het leven gaan. Het risico op burn-outs, gedemotiveerde medewerkers en uitstroom van pareltjes is immers te groot. In prestatiemanagementsysteem als Treams kunnen medewerkers op ieder moment doelen stellen en deze bijwerken, geven zij elkaar continu ( 360 graden ) feedback met als doel om elkaar beter te maken en krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijk ontwikkelplan. Zo weten ze waar ze staan en waar hun ontwikkelpotentieel ligt. Daarnaast weten leidinggevenden ook op ieder moment waar hun medewerkers staan en wat zij nodig hebben om verder te ontwikkelen. Hiermee wordt groei, werkplezier en leren van elkaar realiteit!