Agile

Wat is de betekenis van agile?

De betekenis van agile is letterlijk wendbaar, lenig en flexibel. Bij steeds meer organisaties is agile een manier van denken, werken en organiseren. Agile werken zorgt ervoor dat organisaties en teams in staat zijn om snel in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. De agile manier van werken komt vanuit de softwareontwikkeling branche. Tegenwoordig wordt het al lang niet meer gebruikt door alleen software ontwikkelaars, maar kan agile werken ingezet worden in (bijna) alle teams en organisaties. Agile wil zeggen dat je projecten veel meer opdeelt in kleine blokken met een korte tijdsduur (tussen één en drie weken). Per blok kijk je hoe ver je bent en of je nog iets moet wijzigen. Hierdoor ben je veel wendbaarder en kan je sneller schakelen. In agile werken staat de vraag van de klant centraal. Hoe kan je op dit moment toegevoegde waarde bieden voor de klant?

Waarom op deze manier werken?

De wereld gaat steeds sneller. Omdat vroeger de maatschappij niet zo snel veranderde kon je gemakkelijk tijdens het beoordelingsgesprek een doel stellen voor over een jaar. Een ander voorbeeld: Softwareontwikkelaars schreven de hele specificatie van de software en daarna gingen zij aan de slag. Een jaar later was het klaar. Tegenwoordig is dat anders. Door de komst van technologie gaat alles veel sneller. Iets wat vandaag up to date is, is het morgen al niet meer. Je moet dus sneller schakelen en dat vraagt van organisaties en teams een andere aanpak. Agile werken zorgt ervoor dat zij makkelijk om kunnen gaan met de continue veranderingen en kunnen blijven groeien. Omdat agile organisaties veel wendbaarder zijn en focussen op de klantvraag, kunnen zij de concurrent iedere keer weer een stapje voor zijn.

Wat zijn de kenmerken van agile?

1. Werken in zelfsturende teams Bij agile werken is het belangrijk dat het werk wordt gedaan door zelfsturende, multidisciplinaire teams die in periodes van een korte tijd (van één tot drie weken) werken aan bepaalde taken om een project te voldoen. Deze teams kunnen snel en zelfstandig handelen. De medewerkers in deze teams vragen continu feedback aan elkaar, de klant of de eindgebruiker. Zo kunnen zij zichzelf verbeteren en makkelijk bijstellen. 2. De klantvraag staat centraal In agile teams is het einddoel altijd om meerwaarde te leveren voor de klant. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk. Agile organisaties ontwikkelen hun product(en)/dienst(en) vanuit de vraag van de klant. Het is dan ook belangrijk om continu met de klant hierover in contact te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het vragen van 360 graden feedback

Hoe begin je?

Het beste kan je met agile werken klein beginnen, bijvoorbeeld met één team. Ga met dat team werken in sprints waarbij je iedere twee weken kijkt wat je de komende twee weken gaat doen. De zaken die je in deze twee weken nog niet wil doen, zet je op de backlog zodat je die op een later moment wel kan uitvoeren. Heb je gedurende die twee weken leuke/goede ideeën? Dan zet je deze ook op de backlog en deze bespreek je tijdens de sprint-meeting.

Hoe kan software je helpen bij agile werken?

In agile organisaties zijn medewerkers, managers en teams continu met elkaar in gesprek. Binnen de gesprekscyclus voeren managers en medewerkers de continue dialoog. Voor de jongere generatie is het van belang dat deze gesprekscyclus én hun proces van groei en ontwikkeling wordt ondersteund door technologie. In een tool als Treams kan je de gehele gesprekscyclus vastleggen. Zo kan je de gesprekscyclus bijvoorbeeld specificeren per doelgroep zodat het voor iedereen persoonlijk wordt. Het stellen van doelen is onmisbaar in agile teams. In Treams leg je deze doelen vast en kan je hier op ieder moment een update van geven. Daarnaast vraag je via Treams heel gemakkelijk feedback aan collega’s en externen. Zo kan je op ieder moment van de dag terugkoppeling vragen en weten jullie of jullie op koers liggen met jullie doelstellingen. Lig je niet op koers? Dan kan je tijdig bijsturen. Tot slot krijg je met behulp van slimme dashboards in Treams real-time inzicht in de data die je nodig hebt om succesvol te zijn. Zo krijg je onder andere inzicht in de ontwikkeling, prestaties en betrokkenheid van je medewerkers en Treams en bouw je eenvoudig aan sterke teams.