Competentieprofiel

Wat is een competentieprofiel?

In een competentieprofiel staat beschreven welke competenties (kennis, vermogen, kwaliteiten en vaardigheden) een medewerker nodig heeft om een bepaalde functie goed te vervullen. Competentieprofielen gaan vaak hand in hand met functieomschrijvingen. In een functieomschrijving staan de taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie. Competentieprofielen zijn in veel organisaties belangrijk bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarnaast worden competentieprofielen gebruikt voor het stellen van doelen en als gespreksstof tijdens functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken .

Hoe stel je een competentieprofiel op?

Bij het opstellen van een competentieprofiel is het belangrijk om niet het profiel op te stellen van de persoon die momenteel die functie vervult. Begin met het bepalen van de benodigde competenties. Heb je dit gedaan? dan is het zaak om te richten op de gedragsindicatoren. Dus welke gedragsindicatoren horen bij de gekozen competenties? Tot slot kijk je naar de competenties voor de toekomst. Kijk niet alleen naar wat er vandaag belangrijk is in deze functie, maar ook in de toekomst. Functies veranderen namelijk in de loop van de jaren.

Van competentieprofielen naar talentontwikkeling

Gelukkig stappen steeds meer organisaties over van competentieprofielen naar talentontwikkeling . Veel organisaties hadden jarenlang de focus op het trainen van vaardigheden. Iedere medewerker kreeg een competentieprofiel en het duurde weken tot maanden voordat al deze competentieprofielen beschreven waren. Maar tegen de tijd dat ze daadwerkelijk af was, was er al te veel veranderd en waren de competentieprofielen niet meer actueel. Had jij niet al deze competenties tot je beschikking? Dan kwam je niet in aanmerking voor die functie. Steeds meer organisaties stappen van deze werkwijze af en maken plaats voor talentontwikkeling. Talentontwikkeling is een manier om te blijven innoveren in deze snel veranderende wereld, waardoor je meer tevreden medewerkers hebt en een hoger rendement.

Competenties ontwikkelen met behulp van software

Met behulp van een online tool als Treams kan je gericht sturen op houding en gedrag van mensen. Competenties omvatten kennis, ervaring en vaardigheden van een medewerker die in ons platform vertaald zijn in concreet gedrag en handelingen. Hierdoor kan je met elkaar zichtbaar maken wat er van elkaar verwacht wordt en wat je moet doen om een bepaalde competentie verder te ontwikkelen. In de performance management tool van Treams kan je dit proces vastleggen. Hierbij gaan we uit van drie bouwstenen:

Competentie; eenduidige en kenmerkende naam voor de vaardigheid die de medewerker moet beheersen. Omschrijving: duidelijk toelichting op de inhoud van de competentie; hoe leggen we de competentie uit Niveaus; de gedragingen, vaardigheden en houding die weergeven waar de medewerker aan moet voldoen (welk gedrag wordt er verwacht?) om te laten zien dat hij/zij over de competentie beschikt. De competentie kan in verschillende levels worden verdeeld om de groei in de competentie inzichtelijk te maken.

Daarnaast hanteren we een standaard competentieset die gebruikers gratis kunnen gebruiken. Natuurlijk kan je deze wijzigen en kan je ook je eigen competenties toevoegen. Doordat de competenties worden opgenomen in het doelenplan van iedere medewerkers, wordt het onderdeel van het groei- en ontwikkelproces.​