Competenties

Wat zijn competenties?

Op verschillende plekken zie je verschillende betekenissen van competenties. Maar wat is een competentie nou eigenlijk echt? Competenties zijn vaardigheden, vermogen of kwaliteiten die je kan ontwikkelen. Er zijn veel verschillende competenties die je kan ontwikkelen. Een competentie is een verzameling van kennis, ervaring, vaardigheden en talent . Ze worden vaak opgedeeld in hard skills en soft skills. Hard skills zijn de technische skills die vaak gerelateerd zijn aan functies of rollen. Zoals rekenen, schrijven, coderen, websites bouwen, lassen enzovoorts. Bij soft skills gaat het over sociale, persoonlijke, emotionele en intellectuele vaardigheden, zoals luisteren, coachen, motiveren, verkopen, onderhandelen enzovoorts.

Hoe ga je van competentieprofielen naar talentontwikkeling?

Jarenlang werkten de meeste organisaties met competentieprofielen. Hierin wordt beschreven over welke competenties een medewerker moet beschikken om een bepaalde functie uit te voeren. Dit was dan ook de basis voor het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek . Iedere functie kreeg een competentieprofiel en zodra deze competentieprofielen met bijbehorende competenties voor iedere functie beschreven waren, waren ze vaak al gedateerd en waren er weer nieuwe competenties nodig. Was je niet in het bezit van de juiste competenties? Dan kwam je niet in aanmerking voor deze functie. Jammer, want daarbij werden mensen die bijvoorbeeld écht kennis hadden van ICT, afgerekend omdat zij niet voldeden aan de competentie ‘communicatief vermogen’. Steeds meer organisaties stappen nu over op een nieuwe manier van beoordelen . Hierin staat talentontwikkeling vaak centraal, een manier om te kunnen blijven innoveren in deze snel veranderende wereld.

Wat is het verschil tussen een competentie en talent?

Het verschil tussen een competentie en talent is dat talent is aangeboren en competenties niet. Je kan verborgen talenten hebben en je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om niet alles uit je talent te halen wat erin zit. Competenties zijn het vermogen om goed uit te voeren wat er van je gevraagd wordt of wat je zelf wil leren. Hierin kan je je ontwikkelen. Zo kan het lijken dat een competentie een talent is, maar dat hoeft zeker niet altijd zo geweest te zijn.

Hoe kan je competenties ontwikkelen met behulp van software?

Natuurlijk is het nog altijd belangrijk om competenties te blijven ontwikkelen. Dit kan heel gemakkelijk met behulp van online tools! Met een online tool als Treams structuur je het gehele groei- en ontwikkelproces van een medewerker. In Treams kan een medewerker aangeven wat zijn/haar gewenste groeistap is en welke competenties daarvoor nodig zijn om hier te komen. Daarnaast weet je als leidinggevende met één klik op de knop over welke talenten en competenties je team beschikken.

Wat zijn voorbeelden van competenties?

Er zijn miljoenen competenties. Maar om je een goed beeld te geven van wat het precies is, geven we je hieronder wat voorbeelden:

Aanpassingsvermogen
Ambitie
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Coachen
Confronteren
Creatief
Commercieel
Doelgericht
Doorzettingsvermogen
Durf
Energiek
Flexibel
Innovatief
Inspireren
Klantgericht
Kritisch denken
Loyaal
Leidinggeven
Luisteren
Ondernemerschap
Oog voor detail
Organiseren
Observeren
Plannen
Presenteren
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
Snel schakelen
Stressbestendig
Taakgericht
Vasthoudend