OKR

Wat is okr of de okr-methode?

De OKR-methode (afkorting voor ‘objectives and key results’) is een methode om doelstellingen van je organisatie, okr’s, te koppelen aan meetbare resultaten. Deze OKR-methode is ontworpen om organisaties te helpen om belangrijke doelen te stellen en te behalen. Met OKRs wordt het eenvoudiger om strategische doelen intern te communiceren zodat iedereen weet wat de koers is en medewerkers zelf hun doelen hierop af kunnen stemmen. Simpel gezegd moeten er twee vragen beantwoord worden:

Wat wil ik bereiken? Hoe weet ik of de doelen zijn bereikt? Oftewel: wat zijn mijn okr doelstellingen?

De OKR-methode kan bedrijven helpen om op koers te blijven in een snel veranderende industrie, terwijl het toch innovatie aanmoedigt. Een voorbeeld van een industrie dat de okr methode dan ook veel gebruikt, is die van technologiebedrijven. OKRs ondersteunen een doel of visie, moeten meetbaar, transparant, flexibel en ambitieus zijn. Daarnaast nodigen OKRs medewerkers uit om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Let wel: OKRs zijn nooit gekoppeld aan vergoedingen of prestatiebeoordelingen.

Hoe gebruik je de OKR-methode?

OKRs beginnen bij de missie en visie van de organisatie. ze bevatten meestal drie (bij kleine organisaties) tot vijf (bij grote organisaties) doelstellingen op hoog niveau, met daarbij drie tot vijf belangrijke, concrete, specifieke en meetbare acties voor iedere doelstelling. Om doelstellingen te kunnen koppelen aan meetbare resultaten die richting geven, worden OKRs altijd op drie niveaus gedefinieerd: bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. Over de meetbaarheid van deze doelen mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Kortom, wat is het doel, welke key results hangen hieraan en welke initiatieven ondersteunen de doelstellingen? In onderstaand model leggen we eenvoudig uit hoe de OKR-methode werkt en wordt okr uitgelegd.

Objectives

Objectives Het begint allemaal met het formuleren van de ‘objectives’. Dit zijn lange termijndoelen die voortkomen uit de missie en visie van de organisatie. Vaak zijn objectives gesteld op jaarbasis en op kwartaalbasis. Belangrijkste kenmerken van ‘objectives’ en het werken met doelen/okr zijn: 1. Aligned Objectives moeten altijd in lijn zijn met de organisatiedoelen en het uiteindelijke doel van de organisatie ondersteunen. 2. Hoge impact Objectives moeten altijd dingen zijn die, als je ze behaalt, een enorm positief effect zullen hebben op de gehele organisatie. Het behalen van groepsdoelstellingen zou een reden moeten zijn voor een feestje. 3. Tijdsgebonden Door ‘objectives’ te stellen voor korte termijn creëer je focus. Dit helpt niet alleen om snel te ontdekken wat wel en niet werkt, maar stelt je ook in staat om van koers te veranderen wanneer nodig.

Key results

Zodra de objectives geformuleerd zijn is het tijd om hier key results aan te hangen. Deze key results hebben altijd een duidelijke link met de objective. Stel jezelf daarbij altijd de vraag: ‘wanneer ik dit key result behaal, heeft dit dan invloed op mijn objective?’ De belangrijkste kenmerken van key results: 1. Specifiek en meetbaar Key results moeten specifiek zijn en een duidelijk omschreven reikwijdte hebben. Ze zijn altijd meetbaar en bevatten een begin- en eindpunt. Dit kunnen zowel getallen, als percentages of waarden zijn. 2. Hoge impact Key results moeten een grote verandering weerspiegelen. Iets dat de rest van de organisatie zal merken als je deze doelstelling behaalt. Denk groot! Wanneer ze te makkelijk te bereiken zijn, zijn ze niet uitdagend genoeg. 3. Beïnvloedbaar Key results zijn geen actiepunten. Het moet iets zijn waar je geen controle over hebt maar wel invloed op hebt. Een goed voorbeeld daarvan is het schrijven van 3 landingspagina’s. Dat is een taak, en dus geen goed voorbeeld van een key result. Het behalen van 2000 views op een landingspagina is een beter voorbeeld. Hier heb je geen controle over, maar wel invloed op.

Initiatives

Tot slot stel je to do’s op om je key results te behalen. Dit worden ook wel ‘initiatives’ genoemd. De belangrijkste kenmerken van initiatives: 1. Specifiek Een initiative moet altijd specifiek zijn. De reikwijdte moet duidelijk worden gedefinieerd en de eigenaar moet duidelijk weten wat hij moet doen om deze to do af te kunnen vinken. Het initiative moet concrete werkwoorden omvatten als schrijven, lanceren, bezoeken. 2. Binnen controle Waar een key result geen actiepunten is, is een initiative dit wel. Je moet dan ook de volledige controle hebben over deze initatives. Dit betekent dat je ze kan voltooien en dat ze niet afhankelijk zijn van iets of iemand anders.