Zelfsturing

Wat is zelfsturing?

Zelfsturing; een term die je steeds terughoort. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van zelfsturing? Zelfsturing betekent dat een organisatie werkt in teams waarbij het leiderschap verdeeld is. Alle leden in ieder team is gelijkwaardig en samen verdelen zij het werk dat gedaan moet worden. Dat iedereen gelijkwaardig aan elkaar is wil niet zeggen dat er bij zelfsturing geen leiding is. Ieder teamlid heeft namelijk de leiding over zijn/haar onderdeel. Deze onderdelen worden vaak gebaseerd op talenten en kwaliteiten van de medewerkers. Wie is waar goed in en wie kan welke rol het best vervullen?


Waarom werken in zelfsturende teams?

De reden dat steeds meer mensen gaan werken in zelfsturende teams, is dat zij steeds meer af willen van hiërarchische indeling van de organisatie. Deze hiërarchische indeling past namelijk niet meer bij de netwerksamenleving, met alle technologische ontwikkelingen, waar we in leven. Organisaties willen wendbaarder zijn en sneller kunnen inspelen op innovaties. Doordat de beslissingsbevoegdheid bij deze manier van werken veel lager ligt kun je daadwerkelijk makkelijker inspelen op innovaties.

Wat is het verschil tussen zelfsturing en zelforganisatie?

Veel mensen denken dat zelfsturing en zelforganisatie hetzelfde is, maar dit is niet zo. Het verschil zit in wie het doel bepaalt. Bij zelfsturing doet het team dit zelf en bij zelforganisatie wordt dit door de manager of de directie (wel in samenwerking met het team) bepaald. Wie bepaalt de koers die jullie varen? Wel kiest in beide gevallen het team hoe de doelen worden bereikt.