Gesprekscyclus

Wat is een gesprekscyclus?

De gesprekscyclus, ook wel de HR-cyclus, hrm-cyclus, beoordelingscyclus of gesprekkencyclus genoemd, omvat alle momenten waarop leidinggevende met medewerkers praten over hun ontwikkeling. Wij noemen dit het liefst de gesprekscyclus, aangezien de term HR-cyclus of het hr-gesprek doet vermoeden dat de HR-afdeling hier altijd bij betrokken is, wat absoluut niet zo hoeft te zijn. De meeste gesprekken binnen de cyclus worden namelijk gevoerd tussen medewerker en leidinggevende. Aan de HR-afdeling wel de taak om het proces van de (hr of hrm) gesprekscyclus te bewaken. Het is dus echter niet zo dat je een beoordelingsgesprek of de gesprekscyclus plaatsvindt als gesprek met HR.

Hoe kan je zo’n beoordelingscyclus opzetten en inrichten?

De gesprekscyclus kan op verschillende manieren worden ingericht. Zo werken veel organisaties nog met een traditionele jaarcyclus. In deze traditionele gesprekscyclus vind je drie vaste momenten terug:

Aan het begin van het jaar stel je samen doelen op tijdens het doelengesprek of planningsgesprek. Halverwege het jaar bespreek je deze doelen in een voortgangsgesprek of functioneringsgesprek. Aan het einde van het jaar evalueer je de doelstellingen in een beoordelingsgesprek, wat ook wel een andere benaming voor een functioneringsgesprek is.

Steeds meer organisaties stappen af van deze traditionele gesprekscyclus en deze traditionele manier van beoordelen. Zij voeren het nieuwe beoordelen in en stappen daarbij over op een nieuwe hr-cyclus, welke ook het proces van de hr-cyclus kan vereenvoudigen. Dit wordt ook wel de ‘gesprekscyclus nieuwe stijl’ genoemd. Dit houdt in dat medewerkers veel meer zelf de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling en daarbij zijn de drie vaste gespreksmomenten per jaar verleden tijd. De online of digitale gesprekscyclus is veel meer continu. Medewerkers en leidinggevenden zijn dus continu met elkaar in gesprek over groei en ontwikkeling.


Hoe kan een tool voor een gesprekscyclus dit proces ondersteunen?

Het is belangrijk om de gesprekscyclus nieuwe stijl te ondersteunen met een goede tool. Vooral voor de jongere generatie is dit een absolute must. Doordat zij met technologie zijn opgegroeid weten zij als geen ander hoe zij hiermee om moeten gaan. De borging in een tool zorgt ervoor dat het proces een stuk laagdrempeliger wordt. Daarnaast is het door middel van een tool op ieder moment duidelijk waar je staat en deel je het gehele proces makkelijk op in kleine stukjes. De doelenmodule van Treams kan je daarbij helpen. In de tools van Treams kun je overig ook voorbeelden vinden van gesprekscyclus voorbeelden of tips voor medewerkers. Meer informatie verkrijg je in de gratis masterclass van Treams!