Beoordelingssysteem

Wat is een beoordelingssysteem?

Onder te term ‘beoordelingssysteem’ verstaan we het systeem waarmee organisaties inzicht krijgen in zowel individuele prestaties van medewerkers, als prestaties en doelstellingen van de organisatie. Een beoordelingssysteem vervangt de papieren rompslomp en de Excel-bestanden.

Waarom afstappen van het traditionele beoordelingssysteem?

Steeds meer organisaties stappen af van de traditionele beoordelingsgesprekken en stappen over naar het nieuwe beoordelen. Dit houdt in dat zij op een andere manier gaan kijken naar de prestaties van hun medewerkers. De medewerker heeft hierbij veel meer regie. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van doelen. Bij deze nieuwe manier van beoordelen is het handig om over te stappen naar een digitaal beoordelingssysteem.

Wat zijn de voordelen van een digitaal beoordelingssysteem?

Door gebruik te maken van een digitaal beoordelingssysteem wordt alle informatie in één overzicht samengebracht. Denk hierbij aan alle informatie die te maken heeft met de groei en ontwikkeling van medewerkers. Bijvoorbeeld beoordelingen, doelen, competenties en feedback. Zo weet zowel de manager als de medewerker op ieder moment hoe medewerkers ervoor staan en waar zij nog aan moeten werken. Doordat alles samengebracht wordt in één online platform, bespaart het direct tijd voor zowel de HR-afdeling, als voor managers en medewerkers. Met één klik op de knop heb je het dossier van een desbetreffende medewerker bij de hand. Zo weet je alles over de doelen, competenties, kennis, vaardigheden en ontwikkeling van deze medewerker. Komt er een functie beschikbaar? Dan heb je direct inzicht in wie deze (intern) het beste kan vervullen. Daarnaast stel je met deze gegevens heel gemakkelijk het ideale projectteam samen. Daarnaast is iedere medewerker en ieder team anders. Hoe makkelijk zou het zijn om per medewerker/medewerkersgroep een andere beoordelingscyclus te hanteren? In Treams is dit geen enkel probleem. Je leest hier hoe je per doelgroep kan variëren met behulp van templates. Tot slot levert een digitaal beoordelingssysteem real-time inzichten over de ontwikkeling, prestaties en betrokkenheid van medewerkers en teams. In Treams gebeurt dit doormiddel van slimme dashboards op medewerker-, team en organisatieniveau.

360 graden feedback als beoordeling

(360 graden) feedback maakt vaak een belangrijk onderdeel uit van een beoordelingssysteem. Dit houdt in dat je feedback vraagt aan meerdere mensen. Dit kunnen collega’s of leidinggevenden zijn, maar ook externen, zoals klanten of opdrachtgevers. Door middel van 360 graden feedback krijg je vanuit verschillende invalshoeken een gerichte terugkoppeling. Deze kan door de medewerker gebruikt kan worden om verder te ontwikkelen. Managers krijgen door middel van 360 graden feedback een completer beeld van iedere medewerker. Feedback vragen aan verschillende mensen zorgt ervoor dat de beoordeling reëler is. De beoordeling is niet langer enkel afhankelijk van de mening van de beoordelaar. Want wie weet er beter hoe jij presteert dan de mensen waar je op dat moment mee samen werkt?