Talentontwikkeling

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling gaat over hoe een organisatie omgaat met het aanwezige talent en de mogelijkheid geeft om talent te ontwikkelen. Niet iedereen is een talent, maar wel iedereen heeft een talent. Talentontwikkeling is niet alleen weggelegd voor een selecte groep ‘high potentials’. Het gaat erover hoe je het aanwezige talent verder kan ontwikkelen. Aan de organisatie de taak om omstandigheden te creëren waarin het talent van iedere medewerker kan worden ontdekt en verder kan worden ontwikkeld. Het is de kunst om een omgeving te creëren waarbinnen de talenten van iedere medewerker optimaal benut kunnen worden. Talentontwikkeling gaat dus uit van het ingeschatte potentieel van een medewerker en ontwikkelt deze verder.

Waarom is talentontwikkeling belangrijk?

Talentontwikkeling wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Vooral Millennials willen continu blijven groeien en ontwikkelen. Dit is zelfs één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden wanneer zij op zoek gaan naar een nieuwe baan. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers vinden dat hun talent onvoldoende gezien wordt en dat zij meer in hun mars hebben dan zij nu kunnen laten zien. Bij veel organisaties werken ze nog met een traditionele jaarcyclus waarbij er drie keer per jaar wordt gesproken over persoonlijke ontwikkeling. Zonde! Persoonlijke ontwikkeling laat zich namelijk niet vangen in halfjaarlijkse sessies. Je moet ontwikkeling meer zien als een levend document waar continu aan gewerkt wordt. Een digitale gesprekscyclus is daarbij de sleutel tot succes. Het kan bijvoorbeeld een uitstekend moment zijn om na het afronden van een project te praten over persoonlijke ontwikkeling. Zo zet je talentontwikkeling centraal.

Wat kan talentontwikkeling opleveren?

Jarenlang hebben bedrijven de focus gehad op het trainen van vaardigheden van medewerkers. In plaats van te kijken naar talenten , werd er gekeken naar welke competenties er nodig waren om een bepaalde functie goed te kunnen vervullen. Elke functie kreeg een competentieprofiel en zodra deze competentieprofielen voor iedere functie beschreven waren, waren ze al gedateerd en waren er weer nieuwe competenties nodig. Voldeed je niet volledig aan het profiel? Dan kwam je niet in aanmerking voor deze functie. Jammer, want de mensen die écht kennis hadden van bepaalde zaken, werden bijvoorbeeld afgerekend op het feit dat zij niet voldeden aan de competentie ‘communicatief vermogen’. Talentontwikkeling is daarvoor in de plaats gekomen. Talentontwikkeling is een manier om te kunnen blijven innoveren in een snel veranderende wereld. Investeren in talentontwikkeling zorgt voor tevreden medewerkers en een hoger rendement.

Hoe kan je aan de slag met talentontwikkeling?

Om aan de slag te gaan met talentontwikkeling is het belangrijk om in gesprek te gaan met medewerkers. Waar liggen zijn/haar talenten? Wat vindt hij/zij het leukst aan zijn/haar werk? Hoe kan deze medewerker optimaal presteren? Waar wil deze medewerker over 5 jaar staan? Om deze vragen beantwoord te hebben kan je ook feedback vragen aan directe collega’s van deze medewerker. Zij werken nauw samen met deze persoon en weten vast en zeker waar hij/zij goed in is. Staar je niet meer blind op het competentieprofiel van de functie die de medewerker vervult, maar ga uit van kwaliteiten en talenten. Tijdens dit gesprek is het belangrijk om de medewerker bewust te maken van het talent dat hij/zij bezit. Want voordat je je talent kan gaan ontwikkelen, moet je wel weten wat je talent is. Dit bewustzijn zorgt voor richting en vertrouwen waardoor de medewerker de uitdaging aan durft te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie dit gehele proces faciliteert. Wat heeft de medewerker nodig om optimaal te kunnen presteren en zijn/haar talenten te ontwikkelen? Ook moet je er als organisatie voor zorgen dat de medewerker op dat gebied genoeg uitdaging heeft. Heeft hij/zij dit niet? Dan is de kans dat de medewerker zich snel gaat vervelen en op zoek gaat naar een andere functie, bij een andere organisatie.

Hoe kan een online tool je helpen bij talentontwikkeling?

Gemotiveerde medewerkers zijn altijd bezig met leren en ontwikkeling. Hoe klein of groot deze ontwikkeling ook is. Ze denken na over zichzelf, waar ze goed in zijn en waar ze kunnen verbeteren. Echter is dit groeiproces vaak nog versnipperd en hebben organisaties geen idee waar medewerkers staan in dit proces en waar de talenten van iedere medewerker liggen. Een performance management platform als Treams helpt om medewerkers inzicht te geven in waar ze staan en waar hun ontwikkelpotentieel ligt en geeft in één oogopslag weer waar iedere medewerker staat in zijn/haar ontwikkeling. Dit zorgt voor meer eigenaarschap over eigen ontwikkeling.