Beloningsbeleid

Wat is een beloningsbeleid?

Medewerkers die goed presteren wil je belonen. Je wil ze erkenning geven en bedanken voor de inzet die zij tonen en de bijdrage die zij leveren aan het behalen van de bedrijfsdoelen. Het is daarom goed om medewerkers af en toe te belonen. Belonen betekent tegenwoordig in veel banen veel meer dan alleen salaris. Het gaat over alle materiële en immateriële zaken die bijdragen aan het goede gedrag en verbeterde prestaties van medewerkers. We noemen dit ook wel ‘het nieuwe belonen’. Maar hoe beloon je je medewerkers? Dit alles is vastgelegd in het beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid

Waar het ‘oude belonen’ uitging van salaris en bonussen, gaat het nieuwe belonen om échte gesprekken. Het blijkt namelijk dat geld niet meer werkt als drijfveer om mensen aan te zetten tot goede prestaties en ze tevreden te houden. Er zijn (volgens onderzoeker Kilian Wawoe) zes verschillende doelen van belonen: motivatie vergroten, prestaties verbeteren, meer tevredenheid, (werk)geluk, eerlijkheid en talentontwikkeling. Enkel bij het doel ‘eerlijkheid’ draait het nog om geld. Dit gaat er namelijk over of de verhoudingen in salaris tussen jou en je collega’s kloppen. Alle andere doelen bereik je niet met geld en dus moet het anders. Want als jij 20% meer salaris krijgt, ga je dan harder werken? Nee. Het goede gesprek binnen het nieuwe belonen gaat over prestatieverbetering. De drie jaarlijkse gesprekken binnen de ‘traditionele’ gesprekscyclus zijn verleden tijd en de manager en medewerker voeren de continue dialoog over groei, ontwikkeling en prestatieverbetering. Daardoor kijk je veel meer naar talenten van de medewerker en wat zijn/haar ambitie is.

Hoe kan je medewerkers belonen?

1. Geef medewerkers autonomie en verantwoordelijkheid Autonomie en verantwoordelijkheid zijn één van de beste manieren om medewerkers in hun kracht te zetten. Het is belangrijk dat medewerkers zich onderdeel voelen van jouw organisatie. Door ze verantwoordelijkheid en autonomie te geven voelen zij zich belangrijk en dat zorgt voor meer betrokkenheid. Laat ze bijvoorbeeld hun eigen doelen stellen die gebaseerd zijn op de organisatiedoelen. Kortom: geef medewerkers de ruimte ideeën in te brengen en om te ontdekken waar hun kracht ligt. 2. Kans om te groeien en ontwikkelen Door te investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers laat je hen zien dat ze belangrijk zijn voor de organisatie en dat er ruimte is om te groeien. Daarbij is het belangrijk om te weten dat groeien niet altijd betekent dat medewerkers verticaal een stap hoeven te maken. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld ook specialist in zijn/haar vakgebied worden. Bespreek met de medewerker hoe hij/zij dit zelf zou invullen en wat ze van de organisatie nodig hebben. 3. Feedback en erkenning Want wie krijgt er nou geen kick als je erkenning krijgt voor iets wat je goed hebt uitgevoerd? Het is belangrijk om medewerkers te complimenteren wanneer het goed gaat en te coachen, door middel van feedback , als het even wat minder gaat.

Hoe kan Performance Management software je helpen met het beloningsbeleid?

Met behulp van een online tool kan je medewerkers inzicht geven in waar ze staan en waar hun ontwikkelpotentieel ligt. Zo geef je ze de regie over hun eigen groei en ontwikkeling. Daarnaast kan je als manager in één oogopslag zien waar iedere medewerker staat in zijn/haar ontwikkeling. In Treams kunnen medewerkers doelen opstellen die gericht zijn op hun eigen ontwikkelpunten. Daarnaast kunnen medewerkers en managers op ieder moment een update van hun doelen geven. Zo kan je zien welke medewerkers goed presteren en ze op een passende manier belonen.