Continue dialoog

Betekenis continue dialoog

De continue dialoog betekent dat je, als manager. continu met je medewerkers in gesprek bent over groei en ontwikkeling. Steeds meer organisaties stappen dan ook af van de ‘traditionele’ gesprekscyclus . Deze traditionele manier van beoordelen bestaat uit drie vaste momenten per jaar. Aan het begin van het jaar heb je een doelengesprek waarbij de doelen voor het komende jaar worden gesteld, halverwege het jaar een voortgangsgesprek waarbij je bespreekt hoe de medewerker ervoor staat met zijn/haar doelen en aan het einde van het jaar wordt de medewerker beoordeeld tijdens het beoordelingsgesprek .

Waarom overstappen naar een nieuwe cyclus?

Organisaties willen steeds vaker op een andere manier kijken naar de prestaties van medewerkers. Omdat de traditionele manier van werken vaak als niet inspirerend wordt ervaren, deze gesprekken vaak relatief subjectief zijn en medewerkers vaak gespannen zijn voor dit moment, maken steeds meer organisaties de overstap naar het nieuwe beoordelen en maken zij plaats voor de continue dialoog.

Hoe maak je de overstap?

Deze verandering staat vaak niet op zichzelf. Veel organisaties beginnen met het geven van meer regie aan de medewerker, coachend leiderschap of het werken in zelfsturende teams. Het invoeren van de continue dialoog komt vaak daarop volgend. Continue feedback is daarbij een belangrijk onderdeel. Door middel van 360 graden feedback vraag je zowel feedback aan collega’s en leidinggevenden, als aan externen (zoals klanten en leveranciers). Zo weet de medewerker continu waar hij staat in zijn persoonlijke ontwikkeling , en weet de manager dit ook van al zijn medewerkers. Door de verantwoordelijkheid bij de medewerker te leggen laat je hen zelf ontdekken waar hun talenten liggen en hoe zij deze verder kunnen ontwikkelen.

Hoe kan een Performance Management Tool je helpen bij het voeren van de continue dialoog?

Het is belangrijk om de dialoog te ondersteunen met een goede tool. De borging in een tool zorgt ervoor dat het proces een stuk laagdrempeliger wordt. In een tool als Treams leg je je doelen vast, kan je hier op ieder moment een update van geven, vraag en geef je (360 graden) feedback en maak je je persoonlijk ontwikkelplan inzichtelijk. Zo weet je op ieder moment waar je staat en wat je nog moet doen in je groei en ontwikkeling.