HR afdeling

Wat is een HR afdeling?

HR afdeling is een afkorting van Human Resource (Management) afdeling, ook wel P&O afdeling (Personeel & Organisatie) of personeelszaken genoemd. HRM (Human Resource Management) is het vakgebied van mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de processen van organisatie- en personeelsontwikkeling. Kortom: de HR afdeling is een onmisbare afdeling die verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het belangrijkste kapitaal van de organisatie: het personeel.

Wat doet een HR afdeling?

Hoewel ze heel belangrijk werk doen, is de HR afdeling voor veel medewerkers helaas niet de meest populaire afdeling. Veel mensen vragen zich dan ook af af wat deze afdeling nou eigenlijk doet. Mensen weten vaak wel dat de taken van deze afdeling te maken hebben met de mensen binnen de organisatie. Ze weten dat salarissen uitbetalen, verzuim, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers hier onderdeel van is, maar dat is slechts een klein onderdeel van het takenpakket van de HR afdeling. De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van je organisatie zijn. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en daarom is het meer dan ooit van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, maar zeker ook te behouden. Aan de HR afdeling de taak om problemen en behoeftes van de organisatie te herkennen en daar oplossingen voor te bedenken. Zo moet deze afdeling ervoor zorgen dat medewerkers gelukkig en vitaal zijn en op de juiste plek zitten waar zij optimaal kunnen presteren. Medewerkers zitten hier zelf niet altijd op te wachten, maar daarvoor hebben wij wat tips . In de ideale situatie is de HR manager/directeur onderdeel van het Management Team van de organisatie om zo de directie en het management te ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van de HR strategie van de organisatie.