Het goede gesprek

Wat is het goede gesprek?

‘Het goede gesprek’ is een term die je tegenwoordig steeds vaker hoort. Met deze term worden de gesprekken die je als medewerker met je manager hebt, over je eigen ontwikkeling, bedoeld. Het goede gesprek komt vaak ter vervanging van de drie standaard gesprekken in de traditionele gesprekscyclus .

Waarom het goede gesprek voeren?

Vooral jonge medewerkers willen continu blijven groeien en ontwikkelen. Voor hen is dit vaak zelfs een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden bij de zoektocht naar een baan. Omdat persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk is en de arbeidsmarkt in trek is, moeten organisaties steeds meer hun best doen om goede mensen te vinden en te behouden. Het goede gesprek is hierbij erg belangrijk. Veel organisaties werken nog met een traditionele jaarcyclus. Hierbij voeren zij drie gesprekken per jaar; aan het begin van het jaar een doelengesprek, halverwege het jaar een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek . Deze manier van beoordelen wordt door veel medewerkers als spannend en niet inspirerend ervaren. Daarom stappen steeds meer organisaties over naar een nieuwe manier van beoordelen met daarbij ‘het goede gesprek’. Omdat organisaties steeds meer inzetten op wendbaarheid, flexibiliteit en zelfsturing wordt er van medewerkers veel meer regie en verantwoordelijkheid verwacht. In de nieuwe manier van beoordelen staat de mens veel meer centraal en geef je de medewerkers veel meer regie over hun eigen ontwikkeling. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van doelen en vragen zijn continu (360 graden)feedback aan mensen waarmee zij hebben samengewerkt.


Wat zijn de kenmerken van het goede gesprek?

Het goede gesprek gaat over de ontwikkeling van de medewerker. Persoonlijke aandacht is hierbij de sleutel tot succes. Het goede gesprek wordt meerdere malen per jaar gevoerd. Minimaal vier keer per jaar, maar het liefst nog vaker. Zo kan je tijdig bijsturen wanneer de medewerker stilstaat in zijn/haar ontwikkeling of bijsturing nodig heeft. Het goede gesprek gaat uit van tweerichtingsverkeer, zowel vanuit de medewerker als vanuit de manager.

Hoe voer je het goede gesprek? (tips)

Een goed gesprek krijg je natuurlijk niet vanzelf. We geven je graag 4 tips om je op weg te helpen bij het goede gesprek:

1. Bepaal samen de agenda van het goede gesprek

Een goede voorbereiding is het halve werk. Waar ga je het tijdens dit gesprek over hebben? Wat wil de medewerker bespreken en wat wil de manager bespreken? Dit zorgt voor efficiëntie en voorkomt dat je dingen vergeet.

2. Multitasking means screwing up

Zorg ervoor dat al je aandacht bij het gesprek is. Leg je telefoon weg en denk niet aan andere dingen.

3. Vraag feedback

Vraag feedback over je functioneren. Het liefst aan meerdere mensen. Zo krijg je vanuit verschillende hoeken een goed beeld van wat wel en niet goed gaat en kan je tijdig bijsturen. Via een online tool als Treams kan je heel gemakkelijk feedback vragen aan collega’s, leidinggevenden en externen.

4. Stel jezelf kwetsbaar op

De basis voor het goede gesprek is veiligheid en vertrouwen. Door jezelf kwetsbaar op te stellen en lastige dingen te delen, geef je het goede voorbeeld. Een goed voorbeeld doet volgen. Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen, dan is de kans groot dat de ander dat ook doet. Zo kan je tijdens het gesprek veel meer de diepte ingaan.

Hoe kan een tool je helpen bij het voeren van het goede gesprek?

Vooral voor de jongere generatie is het belangrijk om het goede gesprek te ondersteunen met een goede tool. De Millennial-generatie is opgegroeid met technologie en zij weten dan ook als geen ander hoe zij hiermee om moeten gaan. Door het goede gesprek in een tool te borgen zorg je dat groei en ontwikkeling een stuk laagdrempeliger wordt en heeft zowel de medewerker als de manager continu zicht op de ontwikkeling van de medewerker. Zo heb je met een klik op de knop inzicht in het ontwikkelpotentieel van iedere medewerker. Met behulp van ons platform kunnen medewerkers doelens tellen die gericht zijn op zijn/haar ontwikkelpunten en de doelen van de organisatie. Daarnaast vragen medewerkers eenvoudig 360 graden feedback of een snelle feedbackvraag aan interne collega’s en externen waar zij mee samenwerken (bijvoorbeeld klanten of leveranciers). Tot slot zien we dat in veel organisaties de trainingssessies, workshops of kenniselementen versnipperd zijn. Met behulp van Treams heb je al deze informatie op één centrale plek beschikbaar.