Beoordelingsgesprek

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de medewerker beoordeeld. Aan de output van het gesprek wordt vaak een beloning gehangen. Denk hierbij aan salarisverhoging. Wordt de medewerker slecht beoordeeld, dan kunnen er ook juridische gevolgen aan dit gesprek hangen, zoals ontslag. Tijdens het beoordelingsgesprek vertelt de manager waarop de medewerker beoordeeld is en wat de score daarbij is. Deze uitslag staat vast. De medewerker kan daar dus niets meer aan veranderen. Het beoordelingsgesprek is onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus . Veel organisaties werken (nog) met een traditionele jaarcyclus. In deze traditionele cyclus vind je aan het begin van het jaar een gesprek waarin je doelen stelt. Halverwege het jaar bespreek je je voortgang en aan het einde van het jaar word je beoordeeld tijdens het beoordelingsgesprek. Echter stappen steeds meer organisaties over naar het nieuwe beoordelen.

Wat is het verschil tussen een beoordelings- en functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is gericht op de toekomst en gaat uit van tweerichtingsverkeer. Bij een beoordelingsgesprek gaat het vaker over het verleden. Daarnaast bestaat dit gesprek vaak uit eenrichtingsverkeer vanuit de leidinggevende.

Is een beoordelingsgesprek verplicht?

Een werkgever is wettelijk niet verplicht om een beoordelingsgesprek te voeren. Echter pleiten veel organisaties dat het wel slim is om zo’n gesprek te voeren. De reden hiervoor is dat zij dan schriftelijk vast kunnen leggen hoe de medewerker functioneert. Wanneer de werknemer niet goed functioneert is er door de opbouw van het dossier bewijs dat hij/zij niet goed functioneert. Pas dan kunnen er tijdens het beoordelingsgesprek acties ondernomen worden. Door de continue dialoog in te voeren ben je continu met elkaar in gesprek over groei, ontwikkeling en het functioneren van medewerkers. Hierdoor bouw je automatisch het dossier op.

Waarom het beoordelingsgesprek afschaffen?

De traditionele manier van beoordelen wordt vaak als spannend en niet inspirerend ervaren. Daarom stappen ook steeds meer organisaties over naar een nieuwe manier van beoordelen . Dit houdt in dat je de mens veel meer centraal stelt en de medewerkers veel meer regie krijgen. Ze zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het opstellen van doelen. Daarnaast kunnen zij continu (360 graden) feedback vragen aan collega’s en/of anderen waar zij mee hebben samengewerkt. De drie vaste gesprekken per jaar zijn daarmee verleden tijd. Medewerkers en leidinggevenden zijn continu met elkaar in gesprek over de voortgang, groei en persoonlijke ontwikkeling.

Hoe kan een software je helpen?

Voor de jongere generatie is het een absolute must om hun proces van groei en ontwikkeling te ondersteunen met technologie. Zo kan je in een online tool als Treams de gehele gesprekscyclus vastleggen. Daarnaast an je doelen stellen die als leidraad dienen voor het beoordelingsgesprek en notities maken van afspraken die gemaakt worden tijdens deze gesprekken. Tot slot kan je (360 graden) feedback vragen aan collega’s en externen en heb je inzicht in je persoonlijke ontwikkeling. Met de mobiele app van Treams doe je dit alles op ieder moment van de dag, waar je maar wilt. Software zorgt ervoor dat het gehele proces een stuk laagdrempeliger wordt. Daarnaast maakt software het mogelijk om je ontwikkeling op te delen in kleine stukjes. Hierdoor wordt het behapbaarder en kan je makkelijker je doelen bereiken. Door de huidige crisis zullen de beoordelingsgesprekken een nieuwe vorm krijgen. Weten welke tips wij hierover hebben? Je leest het hier .