Verzuim

Wat is verzuim?

Verzuim betekent dat een medewerker wegens ‘ziekte’ niet op het werk verschijnt. We zetten hierbij ‘ziekte’ expres tussen haakjes, omdat dit niet wil zeggen dat een medewerker altijd arbeidsongeschikt is bij verzuim. Verzuim kan ook betekenen dat een medewerker minder inzetbaar is vanwege psychosociale klachten (bijvoorbeeld bij een echtscheiding). Verzuim kan een korte periode zijn, maar het kan ook van langere duur zijn. Er is een verschil tussen kort en langdurend ziekteverzuim. Wanneer een medewerker meer dan zes weken afwezig is, wordt er gesproken van langdurend verzuim. In die gevallen wordt de situatie bekeken door een bedrijfsarts en geeft hij/zij advies over het vervolg. Als werkgever maak je dan samen met de medewerker afspraken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over werkzaamheden die de medewerker wél kan uitvoeren. Is een medewerker meer dan 42 weken afwezig? Dan moet er een melding worden gedaan bij het UWV. Na twee jaar mag de werkgever toestemming aanvragen voor ontslag.

Wat zijn redenen van verzuim?

Er zijn verschillende redenen waarom medewerkers zich ziek melden op de werkvloer. Eén derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld medewerkers met een burn-out, overspannen medewerkers of medewerkers met een depressie of een angststoornis. Een andere reden van verzuim is een arbeidsconflict. Het komt regelmatig voor dat medewerkers zich ziek melden als gevolg van een meningsverschil of ander conflict op de werkvloer.

Waarom is verzuim een probleem?

Afwezigheid van medewerkers kunnen een grote impact hebben op het bedrijf. Het leidt niet alleen tot extra kosten wanneer medewerkers uitvallen, je verliest als werkgever ook een groot deel van de opgebouwde ervaring en kennis van het bedrijf. Redenen genoeg voor werkgevers om te investeren in het terugdringen van verzuim.

Wat kost verzuim?

Het kost enorm veel geld wanneer een medewerker niet aanwezig is. Maar met welke kosten moet je als werkgever nou eigenlijk rekening houden? En waarvoor zijn deze kosten? Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Deze kosten gaan uit naar het loon dat je (deels) doorbetaald aan de medewerker, vervanging voor de zieke medewerker, omzet- en/of productieverlies, verzuimbegeleiding en eventueel re-integratie. Verzuim is duur, het is dus de kunst om verzuim te beperken door tijdig in te grijpen en ervoor te zorgen dat medewerkers op tijd de juiste hulp krijgen. Maar wat nog beter is: verzuim voorkomen. Dit doe je door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Hoe voorkom je verzuim?

Om je werknemers zo lang mogelijk gezond in te kunnen zetten, kan je als werkgever verschillende maatregelen nemen. Zo is het belangrijk om te zorgen voor een veilige omgeving met een goed arbobeleid. Zorg ervoor dat de sfeer op de werkvloer goed is, maar zorg er ook voor dat medewerkers voldoende beweging hebben zodat zij fysiek ook fit blijven. Daarnaast is het belangrijk om niet te focussen op zaken die niet goed gaan, maar vooral op zaken die wél goed gaan. Geef elkaar continue feedback zodat zij kunnen blijven verbeteren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het verlagen van werkdruk geen burn-out voorkomt. Om de kans op een burn-out te verminderen is het belangrijk dat medewerkers ingezet worden op de plek waar zij het meeste energie van krijgen. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de medewerker beter met de werkdruk om kan gaan. Het verlagen van werkdruk voorkomt geen burn-out, blijkt uit onderzoek. Om werkstress te verminderen is het belangrijk dat medewerkers ingezet worden op de plek waar zij het meeste energie krijgen. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de medewerker beter met de werkdruk om kan gaan. Tot slot blijkt uit onderzoek dat medewerkers die het gevoel hebben dat ze hun talent kunnen ontplooien en nieuwe dingen kunnen leren, minder vaak verzuimen. Zorg er als werkgever dus voor dat je werknemers de mogelijkheid biedt om te kunnen blijven ontwikkelen.