Vlootschouw

Vlootschouw betekenis

Een vlootschouw is een onderdeel van de strategische personeelsplanning. Het is een manier om de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers binnen een organisatie in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de gewenste kennis, talenten en competenties . In een goede vlootschouw (nl), waarvan de Engelse benaming ‘review’ is, combineer je ervaringen uit het verleden, competenties uit het heden en de potentie voor in de toekomst. Daarnaast is het bij het maken van een vlootschouw belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het team. Een team wordt namelijk niet beter wanneer een medewerker niet kan ontwikkelen, maar dit wil niet zeggen dat als een medewerker ontwikkelt, een team ook automatisch beter wordt. Bij een vlootschouw draait het dus om de rol van de medewerker binnen de ontwikkeling van het team, niet als individu. Doordat je in de vlootschouw de kennis, talenten en competenties van iedere medewerker in kaart brengt weet je waar de gaten zitten in het arbeidspotentieel en dus welke kennis, talenten en competenties eventueel nog missen per team. Alle medewerkers worden ingevuld in een matrix van de vlootschouw. Dit alles geeft een compleet beeld over hoe de aanwezige kennis, talenten en competenties zijn verdeeld over de verschillende afdelingen en organisatieonderdelen. Wanneer organisaties een strategische verandering moeten doorgaan, moeten inkrimpen of het ideale team willen samenstellen, kan de vlootschouw enorme ondersteuning bieden.

Waar komt de naam ‘vlootschouw’ vandaan?

De naam ‘vlootschouw’ komt uit de tijd dat Nederland nog een zeevarende natie was: de Gouden Eeuw. In deze tijd wilden de admiraals heel graag weten wat de kracht en potentie van hun marine was. Oftewel: met welke mensen zij de zeeslag konden winnen en wat er nog ontbreekt.

Hoe maak je van jouw vlootschouw hrm een succes?

Een goede vlootschouw begint allemaal met een goede strategie. Waar wil je in de toekomst naartoe en welke competenties heb je daarbij nodig? De volgende stap in de vlootschouw is om per medewerker te evalueren of zij over deze competenties beschikken en zo niet of zij de potentie hebben om deze competenties aan te leren.

Een HR-vlootschouw met behulp van Performance Management Software

Met behulp van Treams Talent Review krijg je heel eenvoudig inzicht in de kwaliteiten van medewerkers. Met onze software draai je gemakkelijk rapporten waarmee je gemakkelijk en snel kunt vergelijken welke talenten je al in huis hebt en welke talenten je nog nodig hebt. Door dit in kaart te brengen heb je een goede basis om het goede gesprek te voeren met je medewerkers. Je kunt eenvoudig en snel een demo inplannen of de demo video bekijken via de website van Treams, om de voordelen zelf te ervaren.

Identificeer het potentieel en talent binnen je team

Het in kaart brengen van performance en potentie is nog nooit zo makkelijk geweest. Lees meer

De vlootschouw via de HR3P-methode

HR3P staat voor ‘Human Resources Performance Potential Portfolio’, en is een middel om de vlootschouw uit te voeren. Deze methode is in 1993 ontwikkeld door Evers, van Laanen en Sipkens. In deze methode wordt er gekeken naar de combinatie van prestatie en groeimogelijkheden (potentieel). In de HR3P matrix vul je de namen van iedere medewerker in aan de hand van hun score op deze twee assen.

Echter willen steeds meer organisaties hun medewerkers niet enkel ‘beoordelen’ op prestaties en potentieel, maar ook op ‘cultural fit’. Dus in hoeverre deze medewerker past bij de cultuur van de organisatie. Dit kan je doen door medewerkers te verdelen in A-, B-, C- en D-spelers in onderstaande matrix. Hierbij kijk je naar de productiviteit van de mensen en in hoeverre zij passen bij de kernwaarden van de organisatie. A-spelers Een A-speler heeft een hoge productiviteit, en scoort daarnaast ook hoog op kernwaarden. B-spelers B-spelers zijn (nog) niet zo productief, maar scoren wel heel hoog op kernwaarden. Als je een verandering wil maken waarin de cultuur van je organisatie centraal staat, is het juist belangrijk om ook veel B-spelers te hebben. Je kunt mensen namelijk wel productiever maken, maar de match met de cultuur is in dat geval het belangrijkst. C-spelers C-spelers zijn mensen die heel productief zijn, dus die bijvoorbeeld veel omzet binnenhalen, maar die niet passen bij de cultuur waar jullie op de lange termijn naartoe willen. Deze spelers zijn een groot risico voor je organisatie. Zij kunnen namelijk de sfeer sterk (negatief) beïnvloeden en dus ook impact gaan hebben op de mensen om hen heen. In eerste instantie zijn dit ook niet de mensen waar je afscheid van wil nemen, en dan met name omdat ze zo productief zijn. Maar op lange termijn vormen zij wel een risico voor de organisatie. Denk daar kritisch over na. D-spelers D-spelers scoren laag op productiviteit en laag op kernwaarden. Kijk of je van deze mensen nog een B- of A-speler kan maken of dat het tijd is om van deze persoon afscheid te nemen. Let wel op: talent hangt af van de context. Iemand die in jullie organisatie een C-speler is, kan binnen een andere organisatie een A-speler zijn.