Retentie

Wat is retentie?

Retentie is het vermogen van een organisatie om haar medewerkers te behouden. Retentie wordt meestal weergegeven als percentage. Wanneer je een retentiegraad van 80% hebt, wil dat zeggen dat een organisatie dat jaar 80% van haar werknemers behield en 20% verloor.

Waarom is retentie belangrijk?

Wanneer een medewerker je organisatie verlaat kan dat heel veel geld kosten. Daarnaast kan een hoog verloop zorgen voor minder productiviteit en dat doelen niet bereikt worden. Het retentiepercentage geeft je inzicht in het aantal medewerkers dat je organisatie verlaat. Dit percentage geeft weer of er eventuele ruimte is voor verbetering.

Hoe kan je het retentiepercentage verhogen?

Als het retentiepercentage heel laag is, dus wanneer veel mensen de organisatie verlaten, is het belangrijk om dit snel te verbeteren. Het verbeteren van het retentiepercentage hoeft zeker niet altijd moeilijk en duur te zijn. Ten eerste is het belangrijk om medewerkers een ontwikkelperspectief te bieden. Welke stappen kunnen zij maken in hun huidige functie en hoe kunnen zij hier komen? Kunnen medewerkers niet groeien en ontwikkelen, dan zullen zij snel op zoek gaan naar een andere baan. Gebeurt dit vaak? Dan zal je retentiepercentage lager worden. Een ontwikkelperspectief hoeft niet altijd te betekenen dat je verticaal een stap maakt. Een medewerker kan ook in de breedte ontwikkelen, zodat hij/zij bijvoorbeeld expert wordt op een bepaald gebied. Daarnaast is het belangrijk om de juiste medewerker op de juiste plek in te zitten. Zo kan een medewerker optimaal tot zijn recht komen en minder snel de organisatie verlaten. Tot slot is het belangrijk om medewerkers regelmatig feedback te geven. Toon interesse in je medewerkers en geef zeker ook erkenning wanneer zij iets goed doen.