Competentiemanagement

Wat is competentiemanagement?

Competentiemanagement betekent dat je de competenties van medewerkers herkent, benut en verder ontwikkelt. Het doel van competentiemanagement is dat medewerkers groei en ontwikkeling doormaken zodat zij hun werk beter kunnen volbrengen en de doelstellingen van de organisatie kunnen worden behaald. Daarbij gaat het bij competentiemanagement niet alleen om de kennis en vaardigheden die medewerkers opdoen door trainingen, opleidingen en ervaringen, maar ook om gedrag, motivatie en persoonlijkheid. Iemand met kennis van computers, is bijvoorbeeld niet altijd een goede computerverkoper. Om verkoper te kunnen zijn moet je ook over andere competenties beschikken zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden en overtuigingskracht.

Waarom competentiemanagement?

De kracht van competentiemanagement ligt in de koppeling tussen de doelstellingen van de organisatie en de teams en medewerkers binnen die organisatie. Als je duidelijk voor ogen hebt welke competenties je nodig hebt om je bedrijfsdoelen te behalen, kun je daar rekening mee houden bij het aannemen en opleiden van personeel. Daarnaast kan je door te kijken naar kwaliteiten van medewerkers de juiste teams samenstellen en kan je ervoor zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek zit.

Hoe ga je aan de slag met competentiemanagement?

Van competentieprofielen naar talentontwikkeling! Veel organisaties hebben jarenlang de focus gehad om het trainen van vaardigheden van de medewerkers. Daarbij kreeg iedere functie een competentieprofiel waarin stond welke competenties er nodig waren om een bepaalde functie te vervullen. Het was weken tot maanden werk om deze competentieprofielen te schrijven, en zodra ze af waren, waren er al weer nieuwe competenties nodig. Daarnaast werd er gekeken of jij over alle competenties van dat profiel beschikte. Zo niet? Dan kwam je niet in aanmerking voor die functie. Om dit te koppelen aan het voorbeeld van de computerfreak hierboven. Deze persoon zou worden afgerekend als computerverkoper omdat hij misschien niet voldeed aan de competentie ‘communicatief vermogen’ terwijl zijn hart wel lag in deze functie. De competentieprofielen zijn nu in steeds meer organisaties verleden tijd en wat hiervoor in de plaats is gekomen is talentontwikkeling . Het is een manier om te blijven innoveren in deze snel veranderende wereld. Hierdoor heb je meer tevreden medewerkers en een hoger rendement.

Hoe kan software je helpen bij competentiemanagement?

Bij competentiemanagement is het natuurlijk ook belangrijk om competenties te kunnen blijven ontwikkelen. Met een online tool als Treams structuur je het gehele groei- en ontwikkelproces van een medewerker. In ons platform kan een medewerker aangeven wat zijn/haar gewenste groeistap is en welke competenties daarvoor nodig zijn om hier te komen. Daarnaast weet je als leidinggevende met één klik op de knop over welke talenten en competenties je team beschikken.